Vacatures Arts in opleiding tot Gynaecoloog (aios) cluster Rotterdam

Publicatiedatum
10 augustus 2022
Locatie
Rotterdam

Op maandag 12 september 2022 houdt het Rotterdamse Gynaecologen Opleiding Cluster (RGOC) een selectieronde voor een aantal opleidingsplaatsen met instroommogelijkheid vanaf jan 2023.
Tot het RGOC behoren het Erasmus MC Rotterdam, Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht, Amphia Ziekenhuis Breda, Franciscus Gasthuis & Vlietland Rotterdam, Ikazia Ziekenhuis Rotterdam, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam en Reinier de Graaf Groep Delft.

Opleiding
Het RGOC biedt een inspirerende competentiegerichte opleiding. We verzorgen de volledige zes jarige opleiding tot gynaecoloog in een combinatie Universitair en Niet-Universitair (NU).
De eerste twee jaar van de opleiding, de basis, wordt gevolgd in één van de NU klinieken.
Het speciele derde en vierde jaar wordt universitair doorgebracht. De aios is dan competent in de kern van de obstetrie en gynaecologie. Vervolgens vindt er in de laatste twee jaar differentiatie plaats, gedeeltelijk in de U en gedeeltelijk in één van de NU klinieken. Tijdens het laatste deel van de opleiding kan de aios zich in één van de differentiatie gebieden profileren. Ook krijgt de aios de mogelijkheid zich een rolspecialisatie eigen maken. Wij leiden op binnen het landelijke opleidingsplan LOGO.

Functiebeschrijving
Je bent in het bezit van het basisartsdiploma en hebt minimaal één jaar en maximaal vier jaar klinische ervaring als ANIOS in een opleidingsziekenhuis tot gynaecoloog. Naast ambitie, collegialiteit en enthousiasme beschik je over goede sociale en contactuele vaardigheden. Binnen het RGOC leiden we graag artsen op die zich profileren. Hieronder worden een aantal competenties genoemd die een pré zijn om geselecteerd te worden:

 • Je bent wetenschappelijke ingesteld blijkend uit één of meerdere van onderstaande competenties:
  – promotietraject in de afrondende fase
  – publicatie(s) in een PubMed tijdschrift
  – voltooide 2e academische studie op bachelor/master niveau
  – succesvol afgelegd MRCOG part-1 examen
 • Je bent creatief en kan goed samenwerken met anderen, zoals actief in een teamsport, orkest of maatschappelijk geëngageerd.
 • Je bent goed in organiseren en plannen, zoals het opzetten van een project of bestuurlijk actief binnen een vereniging.

Arbeidsvoorwaarden
De aanstelling geschiedt bij de instelling waar u wordt geplaatst. De arbeidsvoorwaarden van de daar geldende CAO zijn van toepassing.

Sollicitatieprocedure
U wordt van harte uitgenodigd mee te doen aan de RGOC selectieronde wanneer u graag binnen ons cluster in opleiding tot gynaecoloog wilt komen, en voldoet aan een of meerdere van de bovengenoemde selectiecriteria.

 1. Het is een open selectieronde. Wanneer u binnen het RGOC werkzaam bent als anios kunt u door de opleidingsgroep worden voorgedragen om mee te doen en op gesprek te komen.
 2. U stuurt digitaal een sollicitatiebrief met pasfoto en met CV naar onderstaand adres. We verwachten een gemotiveerde brief waaruit blijkt dat u voldoet aan genoemde competenties.
 3. De sollicitatiebrief gaat vergezeld van een volledig ingevulde bijgevoegde vragenlijst.
 4. U krijgt van het opleidingssecretariaat een bevestiging van ontvangst.
 5. Een leescommissie selecteert de kandidaten voor de selectieronde.
 6. Het staat de leden van de selectiecommissie vrij informatie in te winnen bij de opgegeven referenties.
 7. De selectieronde met opleiders en aios vindt plaats op maandag 12 september 2022 in het Erasmus MC Rotterdam.

Sollicitatiebrief richten aan mw. dr. I.A. Brussé, opleider Erasmus MC en voorzitter RGOC.

Sollicitatiebrief, CV en ingevulde vragenlijst selectieronde RGOC 2021 (digitaal) sturen naar:
Mw. E. Gomes, secretaresse en coördinator opleiding aios Erasmus MC
E-mail: opleidinggynaecoloog@erasmusmc.nl

Sluitingsdatum: 22 augustus 2022

U krijgt uiterlijk één week voor de selectieronde bericht of u tot de geselecteerden behoort die wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Bekijk alle vacatures