Vacatures Arts in opleiding tot Gynaecoloog (AIOS) cluster Rotterdam

Publicatiedatum
8 juli 2019
Locatie
Erasmus MC, Rotterdam

Op 30 september 2019 houdt het Rotterdamse Gynaecologen Opleiding Cluster (RGOC) een selectieronde voor een aantal opleidingsplaatsen met instroommogelijkheid vanaf november 2019. Tot het RGOC behoren het Erasmus MC Rotterdam, Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht, Amphia Ziekenhuis Breda, Ikazia Ziekenhuis Rotterdam, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam, Franciscus Gasthuis & Vlietland Rotterdam en Reinier de Graaf Groep Delft.

Opleiding

Het RGOC biedt een inspirerende competentiegerichte opleiding. We verzorgen de volledige zes jarige opleiding tot gynaecoloog in een combinatie Universitair en Niet-Universitair (NU).

De eerste twee jaar van de opleiding, de Basis, wordt gevolgd in één van de NU klinieken. Het Speciele derde en vierde jaar wordt universitair doorgebracht. De AIOS is dan competent in de Kern van de Obstetrie en Gynaecologie. Vervolgens vindt er in de laatste twee jaar differentiatie plaats, gedeeltelijk in de U en gedeeltelijk in één van de NU klinieken. Tijdens het laatste deel van de opleiding kan de AIOS zich in één van de differentiatie gebieden profileren en zich een rolspecialisatie eigen maken. Voor uitgebreidere informatie verwijzen we naar ons Regionaal Opleidingsplan op onze website: http://www.opleidinggynaecoloog.info

Functiebeschrijving

U bent in het bezit van het basisartsdiploma en hebt minimaal één jaar en maximaal vier jaar klinische ervaring als ANIOS in een opleidingsziekenhuis met een erkenning om gynaecologen op te leiden. Naast ambitie, collegialiteit en enthousiasme beschikt u over goede sociale en contactuele vaardigheden. Binnen het RGOC leiden we graag artsen op die zich profileren. Hieronder worden een aantal competenties genoemd die een pré zijn om geselecteerd te worden:

 • Aantoonbare wetenschappelijke belangstelling blijkend uit één of meerdere van onderstaande competenties:
  • promotietraject in de afrondende fase
  • publicatie(s) in een PubMed tijdschrift
  • voltooide 2e academische studie op bachelor niveau
  • succesvol afgelegd MRCOG part-1 examen
 • Aantoonbaar competent om samen te werken zoals actief in een teamsport, orkest of maatschappelijk geëngageerd.
 • Aantoonbaar handvaardig zoals het kunnen bespelen van een muziekinstrument, schilderen e.d.
 • Aantoonbaar kunnen organiseren, zoals het opzetten van een project of bestuurlijk actief binnen een vereniging.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling geschiedt bij de instelling waar u wordt geplaatst. De arbeidsvoorwaarden van de daar geldende CAO zijn van toepassing.

Sollicitatieprocedure

U wordt van harte uitgenodigd mee te doen aan de RGOC selectieronde wanneer u denkt aan een of meerdere van de bovengenoemde selectiecriteria te kunnen voldoen en wanneer u graag binnen ons cluster in opleiding tot gynaecoloog wilt komen.

 1. Het is een open selectieronde. Wanneer u binnen het RGOC werkzaam bent als ANIOS kunt u door de opleidingsgroep worden voorgedragen om mee te doen en op gesprek te komen.
 2. U stuurt digitaal een sollicitatiebrief met pasfoto en met CV naar onderstaand adres. We verwachten een gemotiveerde brief waaruit blijkt dat u voldoet aan genoemde competenties.
 3. De sollicitatiebrief gaat vergezeld van een volledig ingevulde bijgevoegde vragenlijst.
 4. U krijgt van het opleidingssecretariaat een bevestiging van ontvangst.
 5. Een leescommissie selecteert de kandidaten voor de selectieronde.
 6. Het staat de leden van de selectiecommissie vrij informatie in te winnen bij de opgegeven referenties.
 7. De selectieronde met opleiders en AIOS vindt plaats op maandag 30 september 2019 in het Erasmus MC Rotterdam.

Sollicitatiebrief richten aan mw. dr. M.J. ten Kate – Booij, opleider Erasmus MC en voorzitter RGOC.

Sollicitatiebrief, CV en ingevulde vragenlijst selectieronde RGOC _2019 sturen naar:

Mw. J.H. van der Zwan, secretaresse en coördinator opleiding AIOS Erasmus MC

E-mail: opleidinggynaecoloog@erasmusmc.nl

Sluitingsdatum: 08 september 2019

U krijgt uiterlijk één week voor de selectieronde bericht of u tot de geselecteerden behoort en wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Bekijk alle vacatures