UMC Utrecht zoekt Medisch afdelingshoofd Verloskunde

Publicatiedatum
11 januari 2019
Locatie
UMC Utrecht

Wij bieden
Binnen de positie van Medisch afdelingshoofd geeft u leiding aan de afdeling Verloskunde. De afdeling Verloskunde vormt samen met de afdeling Neonatologie het WKZ Geboortecentrum, waarbinnen de integrale geboortezorg wordt vormgegeven. Het WKZ Geboortecentrum heeft nadrukkelijk de ambitie om samen te werken met de regio.

De organisatie van de afdeling Verloskunde is in transitie. Gewerkt wordt aan een leiderschapsteam waarin de verantwoordelijkheden voor de aansturing van de afdeling breder binnen de afdeling worden gedeeld. Afzonderlijke clusters, zoals de poli, de kliniek of het foetale team, worden aangestuurd door coördinatoren. Verder zijn stafleden nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling en het verwezenlijken van de afdelingsdoelen.

Binnen deze nieuwe besturingsstructuur stuurt u direct het team van gynaecologen aan. U maakt verder uit hoofde van uw functie onderdeel uit van het leiderschapsteam van de divisie Vrouw & Baby. Het leiderschapsteam bestaat uit de divisieleiding (de divisiemanager, tevens voorzitter, en de medisch wetenschappelijk manager), de medisch hoofden van de afdelingen Neonatologie, Verloskunde en Voortplantingsgeneeskunde & Gynaecologie (V&G), de voorzitter van het Geboortecentrum, de hoofden van de zorgeenheden Geboortecentrum (waarbinnen de zorg van de verloskunde en de neonatologie is georganiseerd) en V&G en het hoofd van het fundamenteel onderzoekslab NIDOD. Binnen het leiderschapsteam zijn de rollen manager Onderzoek, manager Onderwijs en manager Zorgopleidingen belegd.

Wij vragen
U bent geregistreerd als gynaecoloog en heeft ervaring als leidinggevende. Verder bent u vooral een zorgprofessional die, samen met uw team, topzorg wilt leveren.

Functiegegevens
Als Medisch afdelingshoofd leidt u samen met de voorzitter van het Geboortecentrum die uit dien hoofde vooral een rol heeft binnen de regionale geboortezorg, het hoofd van de zorgeenheid en de coördinatoren voor de polikliniek, de kliniek en het foetale team, de afdeling Verloskunde.
U werkt voor minimaal 50% van uw aanstelling in de directe patiëntenzorg. U legt verantwoording af aan de divisieleiding die bestaat uit de divisiemanager (tevens divisievoorzitter) en de medisch wetenschappelijk manager van de divisie Vrouw en Baby.

Afdelingsinformatie
Het WKZ Geboortecentrum is gesitueerd in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel van UMC Utrecht. Jaarlijks vinden er ruim 2.800 bevallingen plaats: 750 opnames op de Obstetrische High Care en 650 opnames op de Neonatale Intensive Care Unit. In de organisatie heerst een open en veilig werk- en leerklimaat, waarbij de kernwaarden van de strategie van UMC Utrecht in de praktijk worden gebracht.
De academische onderzoeks-, onderwijs- en opleidingstaak is binnen de afdeling goed geborgd. De afdeling kent een aantal goed lopende onderzoekslijnen waarop zorgprofessionals, die naast zorg ook een wetenschappelijk profiel hebben, onderscheidend onderzoek doen.

Functie-eisen/doelgroeppersoon
U bent een geregistreerd gynaecoloog en hebt affiniteit met verloskunde. Daarnaast heeft u ervaring als leidinggevende. Met uw visie en enthousiasme inspireert u anderen om gezamenlijk doelen te stellen en die ook te bereiken. In de nieuwe besturingsfilosofie van UMC Utrecht, divisie en afdeling is het streven om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen. Dit vraagt om een coachende leiderschapsstijl vanuit heldere kaders, passend bij de divisie- en UMC-doelen.

Graag reageren voor 1 maart a.s.

Contactpersoon
Dr. S. (Sebastiaan) Veersema
Medisch en wetenschappelijk manager/Gynaecoloog
Divisie Vrouw & Baby
UMC Utrecht
Mailadres: S.Veersema@umcutrecht.nl
Mobiel: 06-27744129

Bekijk alle vacatures