Staflid Benigne en Urogynaecologie, Radboudumc

Publicatiedatum
30 maart 2018
Locatie
Radboudumc, Nijmegen

Functienaam Staflid Benigne en Urogynaecologie
Afdelingsnaam Gynaecologie & Voortplantingsgeneeskunde
Bepaalde/onbepaalde tijd Aanstelling voor 1 jaar met uitzicht voor onbepaalde tijd
Salarisschaal Conform CAO afhankelijk van relevante werkervaring
Aantal uur per week 0,8 tot 1,0 Fte
Sluitingsdatum externe werving 4 weken na publicatiedatum
Datum 1e gespreksronde 16 mei 2018
Vacaturehouder Prof. D.D.M. Braat

Organisatie

Het Radboudumc is een van de meest toonaangevende universitaire ziekenhuizen in Nederland. Excellente zorg, innovativiteit en de patiënt als partner gaan hier hand in hand. Recent heeft de afdeling Verloskunde en Gynaecologie zich in 3 richtingen opgesplitst, te weten een sectie Moeder- en Kindzorg, de keten Gynaecologische Oncologie en de afdeling  Benigne gynaecologie & Voortplantingsgeneeskunde.

Binnen de afdeling Benigne Gynaecologie en Voortplantingsgeneeskunde bevindt zich alle derdelijns zorg rondom endometriose, adnexpathologie, myomen, urogynaecologie en geassisteerde voortplanting. Alle gynaecologen maken deel uit van de vakgroep Verloskunde & Gynaecologie. Samen met onze clusterpartners worden in het cluster Nijmegen AIOS opgeleid tot gynaecoloog.

Functieomschrijving

Binnen de afdeling Benigne & urogynaecologie en Voortplantingsgeneeskunde zoeken wij, in verband het vertrek van een van de collega’s, een enthousiaste gynaecoloog met ervaring in de benigne gynaecologie, waaronder level III en IV laparoscopische procedures en liefst ook urogynaecologie. Zij/hij heeft bij voorkeur een afgerond proefschrift of is van zins daarnaar toe te gaan werken. Zij of hij werkt graag in teamverband en heeft een focus op regionale samenwerking met de diverse clusterpartners, zowel op het gebied van de patiëntenzorg als op wetenschappelijk gebied. Onderwijs vindt plaats aan zowel bachelor als master studenten Geneeskunde.

Wat wij bieden

Een aanstelling van 0,8 tot 1,0 fte in een enthousiast team met zowel jonge als meer ervaren gynaecologen. Naast het klinische en onderwijstakenpakket is er ruimte voor wetenschappelijke verdieping. Initieel wordt u voor 1 jaar aangesteld, maar bij wederzijdse tevredenheid kan de aanstelling omgezet worden in een voor onbepaalde tijd. U participeert naast uw klinische taken binnen het dienstensysteem van de gynaecologische achterwacht. Alleen indien u nog geen 5 jaar geregistreerd bent als gynaecoloog participeert u in plaats daarvan  in de obstetrie diensten. Salariëring vindt plaats conform de CAO Universitaire Ziekenhuizen en de intrede is afhankelijk van relevante werkervaring.

Opmerkingen en contactinformatie

Jonge klaren die affiniteit hebben met de algemene gynaecologie in de breedste zin en zich verder willen bekwamen in de laparoscopische en bekkenbodemzorg worden ook uitgenodigd te solliciteren. Voor meer informatie kunt u zich richten tot prof. Dr. D.D.M. Braat, hoofd van de vakgroep Gynaecologie (via Sharon van Beek  sharon.vanbeek@radboudumc.nl), of dr. Th.E. Nieboer, gynaecoloog, (via Dori-Anne van der Ligt, Dori-Anne.vanderLigt@radboudumc.nl).

Sollicitatie aan: Prof. dr. D.D.M. Braat. Uw brief met up to date CV dienen uiterlijk 4 mei 2018 in ons bezit te zijn.

Wij ontvangen uw brief bij voorkeur per email: sharon.vanbeek@radboudumc.nl

Adres: Radboudumc., T.a.v. prof. D.D.M. Braat, Gynaecologie & Voortplantingsgeneeskunde, Postbus 9101, 65oo HB Nijmegen.

Bekijk alle vacatures