St. Jansdal zoekt drie gynaecologen

Publicatiedatum
14 januari 2019
Locatie
St. Jansdal, Harderwijk

Vanwege uitbreiding van onze werkzaamheden richting Flevoland zoeken wij per 1 maart 3 nieuwe collega’s. U verzorgt samen met het team de tweedelijns zorg in onze regio. Diensten zullen in Harderwijk worden verricht. Van u wordt een actieve participatie verwacht op zowel de bestaande als de nog te openen locatie, maar ook in commissies en werkgroepen. Daarnaast is het onderhouden of ontwikkelen van een aandachtsgebied mogelijk.
De vakgroep oefent de praktijk uit in vrije vestiging en maakt deel uit van de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf St Jansdal U.A.
De functie van gynaecoloog wordt voor 0,8-1,0 FTE ingevuld. Wij hebben ruimte voor 2 gynaecologen en één chef de clinique gynaecologie. Werkzaamheden zullen op verschillende locaties verricht worden.

Waar komt u te werken?
De vakgroep verzorgt de gynaecologische en verloskundige tweedelijnszorg op de Noord-West Veluwe en in Flevoland. Tevens wordt beeldvormende eerstelijnsdiagnostiek verricht voor de huisartsen in de regio. Op dit moment zijn er 6 gynaecologen werkzaam, die samen het gehele vak uitoefenen. Allen hebben een aandachtsgebied.
De klinische verloskunde vindt plaats op het moeder-kind centrum, voorzien van 10 suites en 8 bedden en grenst direct aan de neonatologieafdeling met couveusesuites, waar ouders kunnen inroomen. Er is ruime ondersteuning met klinisch verloskundige op 24/7 basis. De polikliniek beschikt over voldoende moderne echoapparaten, een behandelkamer waar invasieve diagnostiek en kleine ingrepen plaatsvinden en een aparte wacht- en behandelkamer voor fertiliteitspatiënten. Op de poli is er ondersteuning van klinisch verloskundigen en fertiliteitsverpleegkundigen. Geregeld zijn er multidisciplinaire spreekuren, samen met de urologen (bekkenbodemspreekuur), dermatologen (vulvaspreekuur) en de diabetesverpleegkundige (diabetisch verloskundespreekuur).
Op de poli in Nijkerk wordt eenmaal per week een spreekuur aangeboden.
In Dronten wordt op twee dagen poli gedraaid, inclusief een spreekuur van de klinisch verloskundige. Op deze poli’s is het ook mogelijk om colposcopieën en hysteroscopieën te verrichten.
Het ziekenhuis beschikt over een modern en ruim OK-complex, waar op dit moment klinische ingrepen en ingrepen in dagbehandeling worden verricht. Met het aanbieden van zorg op de nieuwe locatie in Lelystad, zal een groot deel van de ingrepen in dagbehandeling ter plekke plaats vinden. In Lelystad zullen dezelfde poliklinische faciliteiten als op de locatie Harderwijk aangeboden worden, met name ook met ondersteuning van klinisch verloskundigen en fertiliteitsverpleegkundigen.
Voor de oncologische zorg wordt samengewerkt met het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam, waarbij het uitgangspunt geldt: Zorg dichtbij waar mogelijk, zorg op afstand indien noodzakelijk.
Zwangeren die derdelijns verloskundige zorg behoeven worden verwezen naar de Isala Klinieken in Zwolle.

Welke arbeidsvoorwaarden kunt u verwachten?
De vrijgevestigde medisch specialisten hebben zich sinds 1 januari 2015 verenigd in een zelfstandige coöperatie van medisch specialisten, de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf St. Jansdal U.A. (het MSB). Binnen het MSB zijn gelijk gerichtheid, vertrouwen en gunnen belangrijke waarden. Het MSB is met deze waarden als uitgangspunt, geharmoniseerd. Verwachting is dat de zorg uit Flevoland toekomstbestendig is en deze positie uiteindelijk overgaat in een vaste positie binnen het Medisch Specialistisch Bedrijf in vrije vestiging.
Het betreft een 80-100% functie voor de periode tot 1-1-2020. U komt eerst in dienst van het Medisch Specialistisch Bedrijf volgens AMS richtlijnen. U treedt na een positieve evaluatie en bij bedrijfseconomisch voldoende aanbod per 1-1-2020 met een PHBV als lid van de coöperatie toe.
Het MSB werkt nauw samen met de ziekenhuisorganisatie en heeft met de Raad van Bestuur van ziekenhuis St Jansdal afspraken gemaakt over het verlenen van Medisch Specialistische Zorg.
De specialisten van het MSB St. Jansdal willen de gezondheid verbeteren door het leveren van kwalitatief hoogwaardige, duurzame en innovatieve medisch specialistische zorg in een betrokken, zorgzame en veilige omgeving.
Er wordt van u verwacht dat u bereid bent te verhuizen naar de regio. Wij verwachten dat u de waarden zoals die door het St Jansdal zijn verwoord in de Notitie identiteit respecteert.
Zie voor aanvullende informatie de website werkenbij.stjansdal.nl

sluitingsdatum : 31-01-2019
ziekenhuis : St Jansdal, Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk
Inlichtingen : Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Bob Risseeuw, gynaecoloog en vakgroepvoorzitter, via telefoonnummer (0341) 46 39 39 of de dienstdoende gynaecoloog, via telefoonnummer (0341) 46 39 01.
sollicitaties aan : Zie hiervoor de informatie op de website: werkenbij.stjansdal.nl
extra informatie : Een persoonlijkheidsvragenlijst en capaciteitentest kunnen deel uitmaken van de procedure, evenals het navragen van recente referenties. Voor deze functie wordt voorafgaand aan de indiensttreding een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd.

Bekijk alle vacatures