St. Antonius Ziekenhuis zoekt gynaecoloog (0,75-0,85 fte)

Publicatiedatum
11 september 2020
Locatie
St. Antonius ziekenhuis Utrecht / Nieuwegein / Woerden

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega om onze maatschap te versterken.

Wij zijn

  • Een maatschap die sinds 1 januari 2016 gefuseerd is (voorheen Maatschappen Gynaecologie Nieuwegein en Woerden) en nu bestaat uit 17 gynaecologen (15 FTE) en 1 CDC.
  • Wij doen per jaar 3.400 bevallingen en denken te groeien naar 4.000 partus komende jaren. Ons Geboortecentrum werkt volgens het family centered care principe op locatie Utrecht.
  • Alle subdisciplines zijn vertegenwoordigd binnen onze maatschap. We worden ondersteund door klinisch verloskundigen (24/7), echoscopisten, arts-assistenten, fertiliteitsartsen, physician assistants en (specialistisch) verpleegkundigen.
  • Het ziekenhuis is een STZ-ziekenhuis en is onderdeel van Santeon. De maatschap participeert in Consortium Studies en in de opleiding van co-assistenten, arts-assistenten (A(N)IOS), Arts- assistent Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) en verloskundigen.
  • De maatschap Gynaecologie maakt deel uit van het medisch specialistisch bedrijf in de vorm van een coöperatie. Voor toetreding tot de maatschap geldt een inverdienregeling voor uw eigen B.V.

Wij zoeken

  • Een gynaecoloog met aantoonbare ervaring en affiniteit in de obstetrie, een SEO of GUO certificaat is geen vereiste.
  • U heeft een visie op de toekomst van de obstetrische zorg en bent bereid mee te denken over vernieuwing en verbetering van de zorg. U heeft belangstelling voor en bij voorkeur al ervaring met managementtaken in vakgroep, medische staf of ziekenhuis.
  • U bent een teamplayer en neemt graag het voortouw in nieuwe initiatieven. U kunt op een procesmatige manier problemen analyseren om tot een oplossing te komen.
  • Affiniteit met onderwijs en wetenschap is een vereiste.
  • Maar bovenal heeft u goede contactuele eigenschappen, zowel in de omgang met patiënten als met collega’s uit alle lagen in de organisatie.

Inlichtingen
Voor extra informatie kunt u zich richten tot de heer dr. J. van Disseldorp, secretaris maatschap, telefoon: (088) 320 62 71, email: j.van.disseldorp@antoniusziekenhuis.nl of de heer dr. J. Becker, voorzitter van de maatschap, telefoon: (088) 320 34 37, e-mail: j.becker@antoniusziekenhuis.nl of bij de heer dr. M.F.M. van Oosterhout, lid Raad van Bestuur, telefoon (088) 320 92 51.

Uw schriftelijke sollicitatie met CV en publicatielijst, kunt u t/m 24 september sturen naar mw. dr. A.Y. Goedkoop, voorzitter Coöperatief MSB, St. Antonius Ziekenhuis, per mail: cooperatie-msb@antoniusziekenhuis.nl, in kopie naar de heer dr. J. van Disseldorp, j.van.disseldorp@antoniusziekenhuis.nl.

Bekijk alle vacatures