Radboudumc Nijmegen zoekt Teamleider Klinisch Verloskundigen

Publicatiedatum
12 februari 2020
Locatie
Radboudumc, Nijmegen

Binnen het Amalia kinderziekenhuis werken we met een verloskundige beroepsgroep die zich toekomstbestendig en duurzaam blijft professionaliseren. Hiermee wordt bedoeld dat er een innovatief en professioneel multidisciplinair verloskundig team wordt gecreëerd waarin door vakbekwame verloskundigen continu gewerkt wordt aan kwaliteitsverbeteringen in de zorg en ontwikkeling van het vak, in nauwe samenwerking met de gynaecologen.
De teamleider klinisch verloskundigen speelt een grote en belangrijke rol binnen de huidige ontwikkelingen. De teamleider klinisch verloskundigen staat in nauw contact met de zorgdomeinleider (gynaecoloog) en zorgmanager van het zorgdomein Perinatologie. De invulling van het profiel betreft 4 herkenbare accenten:

 1. De teamleider van nu is met een organiserende en faciliterende rol de sleutel tot het verbeteren van het zorgproces. Zowel klinisch als poliklinisch.
 2. De teamleider coacht en neemt verantwoordelijkheid bij het bevorderen van professionaliteit en betrokkenheid, en het borgen van een duurzaam en stimulerend leer- en werkklimaat.
 3. De teamleider draagt zorg voor excellente verloskundige kwaliteit van zorg.
 4. De teamleider werkt – hands-on – mee in de verloskundige zorg.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Werkt als verloskundige mee in de verloskundige zorg.
 • Hiërarchisch leidinggevende van de medewerkers die zijn toebedeeld.
 • Vertaling van de strategische en tactische visie op verloskundige zorg van het zorgdomein Perinatologie naar operationele activiteiten met sturing van de medewerkers daarop.
 • Verantwoordelijk voor de planning en organisatie van het team verloskundigen.
 • Stemt op regelmatige basis af met de zorgdomeinleider Perinatologie.
 • Voorzitten van teamvergaderingen.
 • Voeren van jaargesprekken.
 • Deelnemen aan werkoverleggen.
 • Verantwoordelijk voor logistiek Master-opleiding.
 • Rol in VSV/programmaraad.

Profiel

 • Gediplomeerd verloskundige en BIG geregistreerd.
 • Afgeronde basisopleiding echoscopie Verloskunde.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring.
 • Besluitvaardig en in staat overzicht te behouden.
 • Heeft een visie op de (3e lijns-) klinisch verloskundige zorg, weet deze te operationaliseren en stuurt op gewenste resultaten.
 • Weet de juiste balans te vinden tussen teambelang en zorgdomeinbelang.
 • In staat professionaliteit te bevorderen en een duurzaam en stimulerend werk- en leerklimaat te borgen.
 • In staat in goede verbinding samen te werken met de verschillende disciplines en rollen op de werkvloer.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, sensitief met gevoel voor dynamiek.
 • Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Organisatie
Perinatologie
De pijler Verloskunde vormt samen met de pijler Neonatologie, het zorgdomein Perinatologie. Het zorgdomein is onderdeel van het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboudumc. Binnen dit zorgdomein werken neonatologen, obstetrici, verloskundigen en andere betrokken zorgprofessionals samen. Het zorgdomein biedt een breed zorgaanbod aan vrouwen in verschillende fasen in de zwangerschap, baring en kraambed en aan pasgeborenen met of zonder ernstige problematiek. Het zorgdomein Perinatologie heeft een regiefunctie voor de integrale geboortezorg in de regio en is het derdelijnscentrum voor verloskunde en de pasgeborenen die intensive care zorg nodig hebben in de regio Zuidoost-Nederland.

Het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis
Jaarlijks behandelen wij in het Amalia kinderziekenhuis ongeveer 24.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar. Dat is 16% van alle patiënten in het Radboudumc. Als academisch medisch centrum integreren we onderzoek, onderwijs en zorg. Wij bieden integrale zorg die we om het kind en zijn familie organiseren en betrekken kinderen en ouders actief bij het zorgproces. Onze focus ligt op aangeboren aandoeningen, (complexe) derdelijnszorg, traumazorg en geboortezorg. Er werken ruim duizend medewerkers in het Amalia kinderziekenhuis. Onze betrokken en bevlogen medewerkers zijn cruciaal in het bereiken van ons doel om de beste zorg voor de patiënt en zijn familie te bieden. Werken in het Amalia kinderziekenhuis betekent werken in een innovatieve en persoonsgerichte omgeving, waarin je als professional het beste uit je zelf kunt halen door grenzen te verleggen. Kijk eens naar onze film over het Amalia kinderziekenhuis.
Binnen het Amalia kinderziekenhuis is de centrumleiding integraal verantwoordelijk voor het kinderziekenhuis. De leiding bestaat uit twee leden: de directeur en de centrummanager.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.
Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en wat onze medewerkers daarover vertellen.

Arbeidsvoorwaarden

 • De duur van het contract is 1 jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd, voor 28-32 uur per week.
 • Afhankelijk van je kennis en ervaring vindt inschaling plaats in schaal 10: min € 2.826 – max € 4.481 bruto per maand bij volledig dienstverband (excl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering).
 • Planning eerste gesprek: 31 maart 2020.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc.
Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Opmerkingen en contactinformatie
Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met Wieteke Heidema, Zorgdomeinleider Perinatologie, via (024) 361 74 32.
Graag solliciteren vóór 23 maart via het online sollicitatieformulier.

Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

Bekijk alle vacatures