MUMC zoekt Hoogleraar Voortplantingsgeneeskunde

Publicatiedatum
3 april 2020
Locatie
MUMC, Maastricht

De hoogleraar is verantwoordelijk voor de aansturing van de divisie Voortplantingsgeneeskunde binnen de afdeling Obstetrie & Gynaecologie, zowel klinisch, als op het gebied van onderzoek, onderwijs en opleiding. De hoogleraar werkt samen met de collega-hoogleraren en divisiehoofden Obstetrie en Gynaecologie/Oncologie. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het hoofd van de afdeling.

De hoogleraar is verantwoordelijk voor:

– het verder uitbouwen van het centrum voor Voortplantingsgeneeskunde en de daartoe behorende topreferente en topklinische functies;

– de samenwerking met de afdelingen Klinische Genetica en Medische Ethiek bij de introductie en uitbouw van nieuwe technieken, zoals bijvoorbeeld de whole genome sequencing in de PGD;

– het voortzetten en uitbouwen van bestaande en opzetten van nieuwe researchlijnen in nauwe samenwerking met andere onderzoeksgroepen en onderzoekers binnen de School GROW, inclusief het deelnemen aan zowel als het initiëren van (inter)nationaal multicenter onderzoek op het gebied van de voortplanting;

– de discipline-inbreng in het bachelor- en master onderwijs geneeskunde;

– het vormgeven van de voortplantingsgeneeskundige zorg en samenwerking in de regio;

– het bijdragen aan de opleiding van assistenten in opleiding tot gynaecoloog en van fellows tot gynaecoloog-voortplantingsgeneeskunde;

– het bijdragen aan de basisgezondheidszorgactiviteiten van de afdeling Obstetrie & Gynaecologie.

Wat vragen wij van u?

– U bent gynaecoloog en sub-specialist voortplantingsgeneeskunde en beheerst de vaardigheden die onderdeel zijn van de geavanceerde voortplantingstechnieken en is in staat die zelfstandig uit te voeren;

– U beheerst in de volle breedte de basale onderdelen van de overige sub-specialismen voor zover nodig voor de acute gezondheidszorg binnen de afdeling Obstetrie & Gynaecologie;

– U bent gepromoveerd en heeft zich internationaal wetenschappelijk onderscheiden, blijkend uit output en impact;

– U heeft ervaring in het begeleiden van promovendi en extern verwerven van middelen voor wetenschappelijk onderzoek;

– U heeft uitstekende contactuele eigenschappen, is een teambuilder, bruggenbouwer en in staat veranderingsprocessen te initiëren en implementeren vanuit verbindend leiderschap;

– U bent in staat onderzoekers te stimuleren en te begeleiden bij het aanvragen en het (inter-) nationaal verwerven van financiering van basale en klinische onderzoeksprojecten;

– U bent in staat om, samen met klinisch embryologen en basale onderzoekers, de uitstekende resultaten van het centrum voor Voortplantingsgeneeskunde te consolideren en waar mogelijk te verbeteren en anticipeert daarbij tijdig op de introductie van nieuwe technieken;

– U bent aantoonbare onderwijskwaliteiten en affiniteit met het Maastrichtse onderwijssysteem en heeft blijk gegeven van aantoonbare interesse voor het onderwijs;

– U bent bereid tot en hebt bij voorkeur ervaring met het invullen van algemene of specifieke het eigen vakgebied overstijgende managementrollen en bestuurlijke functies binnen het Maastricht UMC+.

Voor deze functie geldt dat u voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

Hoe ziet uw werkomgeving eruit?
Het academisch ziekenhuis en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht vormen samen het Maastricht UMC+. Met als kerntaken: patiëntenzorg, onderwijs en opleiding en onderzoek.

De Universiteit Maastricht (UM), staat bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en student georiënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo’n 16.000 studenten en 4.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland.

De afdeling Obstetrie & Gynaecologie van het Maastricht UMC+ verzorgt naast haar academische functies en daaraan gekoppelde topreferente en topklinische activiteiten de algemene (tweedelijns) gezondheidszorg voor de stad Maastricht en de omliggende regio.

Arbeidsovereenkomst

U wordt benoemd tot hoogleraar Voortplantingsgeneeskunde binnen de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht. Inzake u verdere arbeidsvoorwaarden is de CAO Universitair Medische Centra (UMC) van toepassing.

Het betreft een arbeidsovereenkomst van 1 jaar voor gemiddeld40-48 uur per week (exclusief diensten) conform artikel 2.4.2 Cao umc, zijnde een tijdelijk contract vooruitlopend op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als bedoeld in lid 3 van artikel 2.3 Cao umc.

Wat bieden wij?
De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing. Wij bieden u:

– Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;

– Goede pensioenvoorziening bij het ABP;

– Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en arbeidsongeschiktheid (Loyalis);

– Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en sportabonnement;

– Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.

Salaris
Tijdens de sollicitatieprocedure zal een passend salarisaanbod worden gedaan binnen de mogelijkheden van de honoreringsregeling academisch medisch specialisten, conform salarisschaal H/MS van de Cao umc.

Heb je nog vragen?
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact opnemen met kunt u contact opnemen met Team Recruitment. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per mail: recruitment@mumc.nl

Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op www.werkenbijmumc.nl.

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met prof. dr. R. Kruitwagen, hoofd afdeling Obstetrie & Gynaecologie via telefoonnummer 043-387 4779 of met mevrouw G. Pal men-Scheepers, Offïcemanager Obstetrie & Gynaecologie via telefoonnummer: 043-387 4771.

Ja, ik wil deze baan!
Wij verzoeken u, vóór 28 april, digitaal te solliciteren via onze website https://www.werkenbijmumc.nl/vacature/10605-02s00021vp door gebruik te maken van deze link: https://www.werkenbijmumc.nl/vacature/10605-02s00021vp#. Sollicitaties via andere kanalen kunnen door ons niet in behandeling worden genomen.

Let op: Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Bekijk alle vacatures