MUMC zoekt gynaecoloog m/v 0,9 fte

Publicatiedatum
1 mei 2020
Locatie
MUMC, Maastricht

Gynaecoloog m/v 0,9 fte
Afdeling Obstetrie & Gynaecologie
Vacaturenummer 2020.067/VMKC

GYNAECOLOOG M/V

Aandachtsgebied endometriose en minimaal invasieve chirurgie

Bent u die enthousiaste gynaecoloog die we zoeken?

De afdeling:
In verband met het vertrek van één van onze endometriosespecialisten zijn wij op zoek naar een gynaecoloog met als aandachtgebied endometriose en complexe minimaal invasieve chirurgie (0,9 fte).
Het Expertisecentrum Endometriose in het Maastricht UMC+ is een door de NFU erkend expertisecentrum met een derdelijns verwijsfunctie voor de regio en daarbuiten. De zorg voor endometriosepatiënten is gestoeld op een uitstekende multidisciplinaire samenwerking met de andere betrokken specialismen.  Daarnaast vindt op verschillende vlakken (klinisch, translationeel en basaal) wetenschappelijk onderzoek plaats, waarbij ons centrum tevens actief is in het organiseren van bijeenkomsten en nascholing op regionaal, landelijk en internationaal niveau.

Omschrijving van de functie:
U gaat deel uitmaken van de vakgroep Obstetrie & Gynaecologie van het MUMC+ en verricht alle daaruit voortvloeiende taken op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en onderzoek. De gynaecoloog die wij zoeken zal werkzaam zijn binnen de benigne gynaecologie en zal in het bijzonder betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van vrouwen met endometriose. Wij bieden een werkomgeving waarbij gezamenlijkheid en openheid voorop staan en waarin ruimte is voor persoonlijke ambities en initiatieven.
U vervult nacht- en weekenddiensten voor de afdeling Obstetrie en Gynaecologie.

Aanstelling:
Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar conform art. 2.4.2 jo. 2.3 lid 3 van de Cao umc.  Bij voldoende functioneren wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Functievereisten:
U bent een binnen de EU geregistreerd gynaecoloog die de Nederlandse taal beheerst. Bij aanstelling dient u te zijn ingeschreven in het BIG-register en in het medisch specialistenregister van de RGS. Wij zoeken een flexibele, innovatieve en ambitieuze collega met verantwoordelijkheidsgevoel die ons team komt versterken. Zowel ervaren als recent ingeschreven gynaecologen met grote affiniteit met de complexe, minimaal invasieve chirurgie worden van harte uitgenodigd te solliciteren. Aantoonbare wetenschappelijke belangstelling in de vorm van een afgerond of af te ronden promotieonderzoek strekt tot de aanbeveling.
Voor deze functie geldt dat u voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

Werktijden:
U wordt aangesteld in een deeltijd dienstbetrekking van tenminste 36 uren en maximaal 43,2 uren gemiddeld per week op jaarbasis (exclusief diensten en arbeid verricht tijdens diensten). Inclusief diensten en arbeid verricht tijdens diensten bent u op jaarbasis gemiddeld 49,5 uur per week werkzaam.

Arbeidsvoorwaarden:
De CAO Universitair Medische Centra (UMC) is op deze functie van toepassing.

Wij bieden u:

  • eindejaarsuitkering
  • goede pensioenvoorziening
  • collectieve ziektekostenverzekering
  • CAO à la Carte
  • Functie gebonden kosten budget
  • Toelage Verzwarende Omstandigheden

Salaris:
Tijdens de sollicitatieprocedure zal de kandidaat een passend salarisaanbod worden gedaan binnen de mogelijkheden van de honoreringsregeling academisch medisch specialisten.

Inlichtingen:

Voor nadere inlichtingen over de functie en de afdeling kunt u contact opnemen met prof. dr. R. Kruitwagen, hoofd afdeling Obs & Gyn en medisch directeur Vrouw Moeder Kind Centrum, telefoonnummer 043-3874764, dr.  B. Slangen, hoofd divisie gynaecologie, telefoonnummer 043-3874767. of bij dr. A. Lim, gynaecoloog expertisecentrum endometriose, telefoonnummer 043-3876764.
Voor vragen over de arbeidsvoorwaarden kunt u contact opnemen met mevrouw V. Otten, P&O adviseur van het Vrouw, Moeder en Kind Centrum, telefoonnummer 043-38712.

Sollicitatie mogelijkheden:
Solliciteren via de website www.werkenbijmumc.nl geniet onze voorkeur. Schriftelijke sollicitaties dienen met vermelding van het vacaturenummer 2020.067/VMKC op zowel brief als envelop, vóór maandag 25 mei 2020, te worden gericht aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum, afdeling Werving & Selectie, stafdirectoraat Personeelszaken, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Sluitingsdatum maandag 25 mei 2020

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Bekijk alle vacatures