MUMC zoekt Arts-assistenten in opleiding tot gynaecoloog m/v

Publicatiedatum
26 juni 2019
Locatie
MUMC, Maastricht

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van de opleiding.

Functie-eisen:
U bent in het bezit van een in Nederland erkend basisartsdiploma en u beschikt over goede sociale en contactuele vaardigheden. U kunt ook ’s nachts direct adequaat handelen en u bent bestand tegen het werken op onregelmatige tijden. U bent collegiaal, ambitieus en heeft wetenschappelijke belangstelling. U bent een gedreven basisarts, die de unieke patiënt centraal stelt, in staat is te participeren in een netwerk van zorgprofessionals, oog heeft voor gezondheid en gedrag en voorop gaat in vernieuwing.

Arbeidsvoorwaarden:
De aanstelling geschiedt bij de organisatie waar u wordt geplaatst. De arbeidsvoorwaarden van de daar geldende CAO zijn op u van toepassing. Het cluster zet zich in om jou een veilige en diverse leeromgeving te geven, waarin alle ruimte bestaat je, door de algemene en specifieke taken binnen zorg, onderwijs, wetenschap en management, niet alleen in de breedte maar ook in de diepte te kunnen ontwikkelen.

Procedure:
De opleidingsplaatsen in de cluster OOR-ZON staan open voor iedereen met belangstelling voor het vak Gynaecologie en Verloskunde. Geschikte kandidaten zijn bij voorkeur enige tijd – met goed resultaat – werkzaam geweest als ANIOS en hebben aantoonbare wetenschappelijke belangstelling. Hebt u eerder een open sollicitatiebrief naar een van de clusterpartners gezonden dan kunt u nu opnieuw uw belangstelling kenbaar maken. Alle brieven worden beoordeeld door een leescommissie die een voorselectie maakt van kandidaten voor de sollicitatiegesprekken. Deze worden gehouden met enkele commissies, bestaande uit de opleiders, gynaecologen, assistenten in opleiding van de cluster en afgevaardigden van het leerhuis.

sluitingsdatum : 01-08-2019
ziekenhuis : De afdeling Obstetrie en Gynaecologie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ coördineert een door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie geïnitieerd opleidingscluster OOR-ZON. Hierin participeren, naast het Maastricht Universitair Medisch Centrum+, het Zuyderland Medisch Centrum, het Maxima Medisch Centrum en het VieCuri Medisch Centrum Noord Limburg.
vacaturenummer : 2019-01
Inlichtingen : Voor nadere inlichtingen omtrent de functie-inhoud kunt u contact opnemen met mw. E. Hamers, secretaresse van de universitaire opleider, prof.dr. R.F.P.M. Kruitwagen, afdeling Obstetrie en Gynaecologie, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, telefoon: 043-3874882 (ma-woe-don).
sollicitaties aan : Uw digitale sollicitatie met up-to-date CV en het ingevulde sollicitatieformulier, dient voor 1 augustus 2019 in ons bezit te zijn. Uw sollicitatie stuurt u per mail aan: evelien.hamers@mumc.nl
extra informatie : De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 10 september 2019 in het MUMC te Maastricht. U krijgt voor 1 september a.s. bericht of u geselecteerd bent voor deze gesprekken.

Bekijk alle vacatures