Mildred Clinics op zoek naar lid Raad van Toezicht (medisch profiel)

Publicatiedatum
26 februari 2018
Locatie
Stichting Mildred Clinics, Arnhem en Eindhoven

Stichting Mildred Clinics is ontstaan uit een fusie van een tweetal abortusklinieken, te weten RutgerStimezo in Eindhoven en het Mildredhuis In Arnhem. Jaarlijks behandelen we in de twee klinieken ruim 4000 cliënten. We kennen een hoge klant- en medewerkerstevredenheid. Op beide locaties wordt hoogwaardige zorg geboden door een enthousiast, goed opgeleid team bestaande uit artsen, anesthesiologen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel.

De Raad van Toezicht is het orgaan dat in lijn met de recente governance ontwikkelingen toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst de raad de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. De raad fungeert als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie.

De Raad van Toezicht bestaat uit een viertal leden. Per 1 juli zal het huidig bestuurslid met kwaliteit van zorg in zijn portefeuille, vanwege het einde van zijn zittingstermijn, afscheid nemen. Om met de gezamenlijke deskundigheden en kwaliteiten integraal toezicht te houden zijn we op zoek naar een lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk aandachtsgebied. Deze toezichthouder beschikt over een medisch-inhoudelijke kennis van en bij voorkeur ervaring met de actuele (zorg)inhoudelijke ontwikkelingen van de abortuszorg. Hij/zij heeft ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg als medisch specialist. Hij/zij kan zich goed inleven in het werken voor patiënten in de abortuszorg. Hij/zij weet wat er speelt in de abortuszorg en weet hierin een duidelijke positie in in te nemen.

Onze nieuwe collega:
• is besluitvaardig, onafhankelijk, integer, kritisch;
• heeft een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel;
• kan strategisch denken;
• kent een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• heeft affiniteit met de doelstelling van de abortuszorg;
• beschikt over een brede maatschappelijke oriëntatie;
• respecteert de regels van good governance. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

De Raad van Toezicht vergadert circa 5 – 6x per jaar op locatie Eindhoven of Arnhem. Het spreekt voor zich dat een goede voorbereiding hiervan noodzakelijk is een ook eventuele acties die daaruit voortvloeien tot het takkenpakket behoren.

Beloning
De vergoeding voor het functioneren als toezichthouder en de bijbehorende onkosten bedraagt 1.500 euro per jaar.

Interesse
U kunt uw interesse in deze functie tonen door uw motivatie en een bijbehorend CV uiterlijk 21 maart 2018 te mailen naar Mirjam Smulders (mirjam@mirjamsmulders.nl), voorzitter Raad van Toezicht. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met haar opnemen op 06-30038837.

Bekijk alle vacatures