LUMC zoekt fellow

Publicatiedatum
21 oktober 2020
Locatie
LUMC, Leiden

Het LUMC:
Grensverleggend beter worden De gezondheid van de wereldbevolking is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Het LUMC gelooft dat deze uitdaging vraagt om een duidelijke visie en missie. Interactief samenspel tussen onze kerntaken is hierbij onmisbaar. De maatschappelijke speerpunten zijn Oncologie, Regeneratieve geneeskunde en Population Health.

De afdeling
De afdeling Obstetrie & Gynaecologie heeft 3 secties; Verloskunde, Gynaecologie & Voortplanting en Oncologie.
De sectie Obstetrie heeft drie subthema’s:
– Foetale geneeskunde Speerpunten binnen dit thema zijn foetale behandeling en foetale cardiologie. Beiden zijn internationaal stevig verankerd (samenwerking Leuven, Karolinska, Toronto en Houston). In het LUMC wordt nauw samengewerkt met de Neonatologie, Kindercardiologie, IHB/Sanquin en de Medical Delta. De afdeling is het nationale behandelcentrum en leidt innovatief grensverleggend onderzoek (innovatieve heelkunde, farmacie, regenerative medicine). Het onderzoek naar kwaliteit/veiligheid en ethiek is internationaal richtinggevend.
– Maternale geneeskunde Maternale gezondheid en reproductieve immunologie vormen de kern van dit thema. Internationale samenwerkingspartners zijn Oxford en Karolinska/Boston, respectievelijk. Binnen het LUMC is maternale gezondheid gepositioneerd binnen population health, en wordt samengewerkt met de afdelingen Epidemiologie, PHEG, Cardiologie, Nefrologie. De reproductieve immunologie, het grensvlak tussen Voortplantingsgeneeskunde en Obstetrie, werkt nauw samen met IHB, Pathologie, Nefrologie en de Voortplantingsgeneeskunde.
– Integrale geboortezorg De geboortezorg ontwikkelt zich naar een integrale organisatie, waar alle betrokkenen samen vormgeven aan zorg rondom moeder en kind. In het LUMC is de zorg familiegericht. De komende jaren wordt dit concept nader ingevuld voor laag- tot hoogcomplexe zorg (gezonde zwangere tot obstetrische highcare en NICU-zorg) vanuit value-based healthcare principes. Innovatieve organisatievormen gebruikmakend van technologische ontwikkelingen met als uitgangspunt ‘een gezond leven begint in de baarmoeder’ worden nader ontwikkeld en geimplementeerd. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking binnen Leiden en met de regio. Binnen de sectie Obstetrie zijn onder andere 19 stafleden en 21 klinisch verloskundigen werkzaam. In het GeboorteHuis Leiden vinden zo’n 3000 bevallingen plaats.

Uw rol
Uw werkzaamheden zullen worden verricht binnen de patiëntenzorg, wetenschap en onderwijs/opleiding in de organisatie zoals beschreven. Het programma van het fellowship wordt op basis van verkregen en te verkrijgen competenties individueel ingevuld, met als kader de landelijke afspraken.

Uw profiel
U bent gynaecoloog (of in de laatste fase van uw opleiding). U heeft de ambitie om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van vrouwenzorg, in het bijzonder de geboortezorg, in een multidisciplinaire setting en (supra)regionaal netwerk.

Arbeidsvoorwaarden
De aanstelling is voor 2 jaar binnen de afdeling Obstetrie en Gynaecologie van het LUMC in Leiden. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Academische Ziekenhuizen.

Inlichtingen en sollicitatie
Voor vragen of meer informatie over deze vacature, kunt u contact opnemen met prof. dr. Jan M.M. van Lith/dr. Annemieke Middeldorp, via het secretariaat: 071 526 2896. Solliciteren kan uitsluitend door uw brief met achtergrond en motivatie en een curriculum vitae voor 15 november 2020 te sturen aan: i.bekker@lumc.nl ter attentie van prof. dr. J.M.M. van Lith, hoofd afdeling Obstetrie & Gynaecologie/dr. J.M. Middeldorp,  hoofd Sectie Verloskunde.

Sluitingsdatum: 15 november 2020
ziekenhuis : LUMC, Postbus 9600, 2300 RC  Leiden
vacaturenummer : –
Inlichtingen : Jan M.M. van Lith/Annemieke Middeldorp, secr 071 526 2896, i.bekker@lumc.nl
sollicitaties aan : Solliciteren kan uitsluitend door uw brief met achtergrond en motivatie en een curriculum vitae voor 15 november 2020 te sturen aan: i.bekker@lumc.nl ter attentie van prof. dr. J.M.M. van Lith, hoofd afdeling Obstetrie & Gynaecologie/dr. J.M. Middeldorp, hoofd Sectie Verloskunde.

Bekijk alle vacatures