LUMC zoekt Fellow Benigne gynaecologie (0,8 fte)

Publicatiedatum
30 september 2020
Locatie
LUMC, Leiden

LUMC: Grensverleggend beter worden. De gezondheid van de wereldbevolking is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Het LUMC gelooft dat deze uitdaging vraagt om een duidelijke visie en missie. Interactief samenspel tussen onze kerntaken is hierbij onmisbaar. De maatschappelijke speerpunten zijn Oncologie, Regeneratieve geneeskunde en Population Health.

Vanwege het verleggen van de grenzen van één van onze stafleden en hiermee verschuiving van een aantal taken is er per januari 2021 ruimte gekomen voor een fellow benigne gynaecologie met affiniteit voor minimaal invasieve chirurgie met uitzicht op vaste positie.

De afdeling
De afdeling Obstetrie & Gynaecologie heeft drie secties; Verloskunde, Gynaecologie en Oncologie.
De sectie Gynaecologie kent drie subthema’s: Benigne gynaecologie, Voortplantingsgeneeskunde en Psychosomatiek & seksuologie.
De benigne gynaecologie is ingebed in de Medical Delta en richt zich op innovatieve technieken en kwaliteit/veiligheid. Dit speerpunt wordt in nauwe samenhang met de Leidse regio vormgegeven. Binnen het LUMC zijn de samenwerkingspartners de innovatieve heelkundige specialismen en PHEG (population health).
De Voortplantingsgeneeskunde richt zich op het speerpunt ‘ovarium’ (cryopreservatie) en de transitie voortplanting-jonge zwangerschap (implantatie, embryologie en reproductieve immunologie). Binnen het LUMC wordt nauw samengewerkt met de afdeling Anatomie en Embryologie. Met het ErasmusMC is een innovatief subspecialisme ontwikkeld in de vorm van het fellowship preconceptiezorg.
De psychosomatiek en seksuologie heeft een sterke (inter)nationale positie en haar speerpunten zijn basaal seksuologisch onderzoek en seksuologische interventiestudies.

Wetenschappelijke speerpunten van de sectie zijn chirurgische innovatie (in nauwe samenwerking met de TU Delft/Medical Delta), patiëntveiligheid en value based healthcare bij o.a. endometriose patiënten endometriose (dit in samenwerking met Endometriose in Balans – Den Haag) en optimalisatie van en innovaties in cryopreservatie van ovariumweefsel in het kader van fertiliteitpreservatie.

De vacature behelst een fellowship bij de benigne gynaecologie, binnen de sectie gynaecologie.

Regio
De sectie gynaecologie verzorgt een regiofunctie voor overleg en behandeling van complexe gynaecologische casuïstiek. Een actieve rol voor u in het verder uitbouwen van regionale samenwerking en netwerk is ingebed in het fellowship.

Wat vragen wij?
Gezien de speerpunten van de afdeling strekt aantoonbare interesse in en affiniteit met complexe laparoscopie, robotchirurgie en technologische innovatie tot aanbeveling. De afdeling zet sterk in op doorontwikkeling van het gynaecologische regionale netwerk, goed ontwikkelde communicatieve en samenwerkingsvaardigheden zijn relevant.  Het LUMC is een centrum voor operatieve multidisciplinaire behandeling, derhalve wordt een teamplayers mentaliteit verwacht. Uiteraard bent u een enthousiaste uitdrager van de academische gynaecologie en dus in bezit van de BKO of bereid een traject op te starten: er wordt namelijk van u verwacht te participeren in de opleiding van studenten geneeskunde en klinische technologie en AIOS gynaecologie en verloskunde. U verzorgt chirurgisch/laparoscopische achterwachten en voorwachtdiensten (inclusief derdelijns verloskunde). De aanstelling is voor de duur van het fellowship (2 jaar) met intentie en mogelijkheid tot aansluitend het vervullen van een stafplek in ons team.

Wat bieden wij?
Je zult je welkom voelen in een sterk team, waarin de algemene gynaecologie vanuit innoveren en academisch denken wordt uitgedragen. Er is volop mogelijkheid tot het ontplooien en ontwikkelen van aspiraties op het vlak van skills, onderwijs en participatie in onderzoekslijnen. Het programma van het fellowship wordt op basis van verkregen en te verkrijgen competenties individueel ingevuld.

Arbeidsvoorwaarden
De aanstelling is voor 2 jaar binnen de afdeling Obstetrie en Gynaecologie van het LUMC in Leiden. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Academische Ziekenhuizen.

Inlichtingen en sollicitatie
Voor vragen of meer informatie over deze vacature, kunt u contact opnemen met prof. dr. Jan M.M. van Lith, via het secretariaat: 071 526 2896, of met dr. Dries Twijnstra, via het secretariaat: 071 526 2871.

sluitingsdatum : 31 oktober 2020
ziekenhuis : LUMC Leiden
vacaturenummer : –
Sollicitaties aan : Solliciteren kan uitsluitend door uw brief met achtergrond en motivatie en een curriculum vitae voor 31 oktober 2020 te sturen aan: i.bekker@lumc.nl ter attentie van prof. dr. J.M.M. van Lith, hoofd afdeling Obstetrie & Gynaecologie.

Bekijk alle vacatures