Isala Zwolle zoekt een perinatoloog m/v (0,8-1,0 FTE)

Publicatiedatum
25 september 2019
Locatie
Isala, Zwolle

Het Medisch Specialistisch Bedrijf Isala (MSB-I) bestaat uit ruim 250 medisch specialisten en voert haar werkzaamheden grotendeels uit binnen het ziekenhuis Isala. Wegens vertrek van een collega zoekt het MSB-I voor de vakgroep Gynaecologie & Verloskunde met ingang van 01-01-2020 een Perinatoloog m/v (0,8-1,0 FTE).
De vakgroep gynaecologie & verloskunde maakt deel uit van het Isala Vrouwkind Centrum samen met de afdelingen neonatologie, kindergeneeskunde en voorplantingsgeneeskunde. Het Isala Vrouw-kind Centrum (IVKC) is één van de 3 speerpunten van het ziekenhuis. Op alle deelgebieden van ons vak wordt specialistische en bovenregionale zorg geboden aan een grote regio tussen Groningen, Utrecht, Nijmegen en Enschede. De vakgroep verzorgt een fellowship voor diverse subspecialisatie en verzorgt de opleiding tot gynaecoloog en co-assistenten in affiliatie met UMCG (cluster OOR-NO) en in samenwerking met 4 Belgische universiteiten. Naast de basis obstetrische zorg is er ook een artikel 2 vergunning voor geavanceerd ultrageluidsonderzoek (GUO), invasieve prenatale diagnostiek en IVF. Het aantal klinische partus in 2018 bedroeg ruim 3200.

Vakgroep
De vakgroep van 20 gynaecologen en 2 fellows zoekt op korte termijn versterking om onze ambities en doelen voor een toekomstbestendige en kwalitatief hoogwaardige perinatologische zorg te realiseren. Het team bestaat uit 5 perinatologen en kenmerkt zich door een open en veilig werkklimaat, een uitgesproken teamgevoel, een goede samenwerking met diverse deelgebieden als kindergeneeskunde, neonatologie en klinische genetica alsmede ook goede contacten met de overige ketenpartners en echocentra. De werkomgeving biedt u nieuwe kansen om uw schouders te zetten onder een drukke en leerzame kliniek waarin de obstetrische zorg in de volle omvang wordt uitgeoefend. Er is voldoende ruimte om persoonlijke ambities te realiseren.

Profiel
U bent een ambitieuze en innovatieve perinatoloog of heeft een bijna afgerond fellowship. U hebt aantoonbare affiniteit met prenatale diagnostiek, wetenschap en onderwijs. Promotie strekt tot aanbeveling. U werkt graag in een team en hebt aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg.

Ons aanbod
In eerste instantie wordt u aangesteld als Specialist in Dienst van Specialisten (SIDS) voor onbepaalde tijd. Bij gebleken geschiktheid bestaat op termijn de mogelijkheid om toe te treden als maat tot het MSB-I. Dit vindt plaats in overleg met de vakgroep en onder voorwaarden van het MSB-I.

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met drs. S.W.A. Nij Bijvank, gynaecoloog-perinatoloog (lid dagelijks bestuur vakgroep en lid medical board Isala Vrouw Kind Centrum), 038-4247013, e-mail: s.w.a.nijbijvank@isala.nl. of drs. J.P.F. Bosma, gynaecoloog-perinatoloog, 038-424713, e-mail: jo.bosma@isala.nl.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in de vacature? Dan nodigen wij u uit te solliciteren. Wij ontvangen uw sollicitatie graag voor 31 oktober a.s. onder vermelding van ref. nr. 168384 via www.isalawerkt.nl

sluitingsdatum : 31-10-19
ziekenhuis : Isala, Dr van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle
vacaturenummer : 168384
sollicitaties aan : U kunt uw reactie voor de gestelde sluitingsdatum sturen naar drs. S.W.A. Nij Bijvank of drs. J.P.F. Bosma

Bekijk alle vacatures