Isala Zwolle zoekt chef de clinique verloskunde (0.8-1.0 fte) – Isala Klinieken

Publicatiedatum
18 februari 2022
Locatie
Zwolle

De vakgroep Gynaecologie &Verloskunde van Isala te Zwolle heeft ruimte voor aanstelling van een nieuwe chef de clinique per 01-04-2022.

De vakgroep gynaecologie & verloskunde maakt deel uit van het Isala Vrouw-kind Centrum samen met de afdelingen neonatologie, kindergeneeskunde en voorplantingsgeneeskunde. Het Isala Vrouw-kind Centrum (IVKC) is één van de 3 speerpunten van het ziekenhuis. Op alle deelgebieden van ons vak wordt specialistische en bovenregionale zorg geboden aan een grote regio tussen Groningen, Utrecht, Nijmegen en Enschede.

De vakgroep verzorgt een fellowship voor diverse subspecialisaties en verzorgt de opleiding tot gynaecoloog en artsen in affiliatie met UMCG (cluster OOR-NO) en in samenwerking met 4 Belgische universiteiten.

Er is een artikel 2 vergunning voor geavanceerd ultrageluidsonderzoek (GUO), invasieve prenatale diagnostiek en IVF. Het aantal klinische partus in 2021 bedraagt naar verwachting 3500.

Wij hebben een uitstekend lopende POP poli, preconceptieconsulten en combinatiespreekuren voor zwangeren met diabetes. Er is een nauwe samenwerking met andere specialismen waaronder de MDL-artsen, internisten, reumatologen en kinderartsen.

Vakgroep

In verband met een toegenomen zorgvraag zoekt de vakgroep, bestaande uit 20 gynaecologen, 1 fellow en 2 chefs de clinique, per 1-4-2022 versterking om onze ambities en doelen voor een toekomstbestendige en kwalitatief hoogwaardige verloskundige zorg verder te realiseren.

Binnen het team zijn er 4 perinatologen en 1 chef de clinique die zich richten op de verloskundige zorg. De groep kenmerkt zich door een open en veilig werkklimaat, een uitgesproken teamgevoel, een goede samenwerking met diverse deelgebieden als kindergeneeskunde, neonatologie en klinische genetica alsmede goede contacten met de overige ketenpartners en echocentra.

De werkomgeving biedt u nieuwe kansen om uw schouders te zetten onder een drukke en leerzame kliniek waarin de obstetrische zorg in de volle omvang wordt uitgeoefend. Er is voldoende ruimte om persoonlijke ambities te realiseren.

Profiel

U bent een geregistreerd gynaecoloog. U werkt graag in een team en hebt aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg. De hoofdwerkzaamheden bedragen poliklinische en klinische zorg voor de verloskunde. Algemene gynaecologische vaardigheden zullen ook tot de werkzaamheden behoren. U participeert in de diensten.

Aanstelling

U treedt in dienst bij het MSB-Isala conform de AMS-regels. Inschaling op basis van ervaring. Het dienstverband wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar.

Inlichtingen en sollicitatie

Bel of mail voor meer informatie

– drs S.W.A. Nij Bijvank, gynaecoloog-perinatoloog (lid dagelijks bestuur vakgroep en lid medical board Isala Vrouw-kind Centrum), 038-4247013, e-mail: s.w.a.nijbijvank@isala.nl. of

– drs J.P.F. Bosma, gynaecoloog-perinatoloog, 038-424713, e-mail: jo.bosma@isala.nl

U kunt uw reactie uiterlijk 1-3-22 sturen naar dhr. S.W.A. Nij Bijvank of dhr. J.P.F. Bosma.

Gesprekken zullen worden gehouden kort na de sluitingsdatum van deze vacature.

Bekijk alle vacatures