Hoogleraar Voortplantingsgeneeskunde – UMC Utrecht

Publicatiedatum: 15 augustus 2023
Locatie: Utrecht

Hoogleraar Voortplantingsgeneeskunde
LOCATIE: UMC Utrecht

Afdeling
Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is een van de grootste academische centra van Nederland. Patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek zijn nauw met elkaar verbonden. Als hoogleraar val je onder de divisie Vrouw & Baby.

De divisie Vrouw en Baby bestaat uit drie klinische afdelingen: Verloskunde, Neonatologie en Voortplantingsgeneeskunde & Gynaecologie. De afdeling Voorplanting en Gynaecologie behandelt vrouwen met gynaecologische klachten en vruchtbaarheidsproblemen. De divisie Vrouw en Baby is ook verantwoordelijk voor het bachelor-, master- en postdoctoraal onderwijs voor medische en biomedische studenten, onderzoekers en clinici in binnen- en buitenland (zomerscholen).

Deze leerstoel valt onder het speerpunt Child Health. Binnen dit Child Health Programma van het UMC Utrecht doen we kindgericht interdisciplinair onderzoek, waarbij patiënten, clinici, onderzoekers en middelen op elkaar worden afgestemd, zodat we zowel de fysieke als de mentale gezondheid van kinderen tijdens de kindertijd en daarna kunnen verbeteren.

Vanuit het UMC Utrecht werken we in De Nieuwe Utrechtse School (DNUS) samen met de Universiteit Utrecht (UU), de HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en maatschappelijke partners om een nieuwe generatie professionals in het gezondheidsdomein voor te bereiden op de veranderingen van de 21e eeuw. Binnen de Nieuwe Utrechtse School leiden we studenten en lerenden op tot creatieve probleemoplossers voor grote maatschappelijke uitdagingen in de zorg.

Functie inhoud
Als hoogleraar in de voortplantingsgeneeskunde neem je deel aan diverse onderzoeks-, zorg- en onderwijsactiviteiten, zowel in het UMC Utrecht als in nationale en internationale onderzoekssamenwerkingsnetwerken. Je leidt grensverleggend onderzoek, draagt bij aan onderwijs en ontwikkelt innovatieve interventiestrategieën in de voortplantingsgeneeskunde.

Je bent verantwoordelijk voor het coördineren en uitbreiden van de huidige onderzoeksactiviteiten met betrekking tot reproductieve geneeskunde in een levenscyclusperspectief. Je leidt een onderzoeksgroep en werkt nauw samen met andere onderzoeksgroepen in het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het Prinses Máxima Centrum en het Hubrecht instituut. Je creëert nieuwe interventiestrategieën gericht op het verbeteren van de uitkomst van ART, PGT en vruchtbaarheidsbehoud bij volwassenen en kinderen, en op het verminderen van de negatieve effecten van complexe chronische ziekten en gonadotoxische therapieën op de ontwikkeling van de vruchtbaarheid bij kinderen en volwassenen.

Daarnaast draag je bij aan ontwikkelingen in het onderwijs aan (bio)medische studenten en (aankomend) gynaecologen en andere gezondheidsprofessionals op het gebied van reproductieve geneeskunde, voortplanting bij complexe chronische ziekten en pre-implantatie genetische diagnostiek. Ook patiëntenzorg is een belangrijk onderdeel van je werk. Zo richt je je bijvoorbeeld op de derdelijns zorg voor voortplantingsgeneeskunde, zoals pre-implantatie genetisch onderzoek bij patiënten met (zeldzame) erfelijke aandoeningen of dragers van erfelijke aandoeningen. Maar ook op fertiliteitsadvisering voor kinderen en volwassenen die gonadotoxische therapie ondergaan, en fertiliteitsbehandeling bij complexe chronische ziekten.

Het UMC Utrecht heeft de missie om verbinding te maken met patiënten en maatschappelijke impact te creëren. Als hoogleraar voortplantingsgeneeskunde heb je een essentiële rol in het realiseren van deze missie. Je hebt de vrijheid en ondersteuning om onderzoek uit te voeren en oplossingen te vinden die een positieve invloed hebben op de reproductieve gezondheid van mensen in alle levensfasen.
Ondertussen draag je bij aan de professional van de toekomst.

Profiel

 • Je bent gynaecoloog met subspecialisme voortplantingsgeneeskunde.
 • Je hebt een PhD en bij voorkeur basiskwalificatie Onderwijs (BKO).
 • Je hebt uitgebreide ervaring met onderzoek op het gebied van reproductieve geneeskunde en nationaal erkende expertise op het gebied van reproductieve geneeskunde.
 • Je hebt uitgebreide ervaring in het begeleiden van promovendi.
 • Je beschikt over een uitgebreid (inter)nationaal netwerk op het gebied van reproductieve geneeskunde, reproductieve genetica en vruchtbaarheidsbehoud.
 • Je bent ambitieus, inspirerend en beschikt over leiderschapskwaliteiten
 • Je hebt ervaring met het coördineren en doceren van (bio)medische cursussen.

Dit mag je verwachten

 • Deze fulltime positie wordt ingevuld voor een periode van vijf jaar, waarbij we streven deze te verlengen voor onbepaalde tijd.
 • Aanstelling: De vacature betreft een aanstelling voor 1.0 fte (40-48 uur).
 • Salarisschaal: schaal Hoogleraar/Medisch Specialist: € 11.334 – € 14.086.
 • De functie staat gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang.
 • De gespreken met de benoemingsadviescommissie zullen plaatsvinden op donderdag 28 september 2023 in het UMC Utrecht.
 • Een selectie assessment op het gebied van leiderschap is onderdeel van de procedure en deze is gepland op maandag 9 oktober.

Inlichtingen en sollicitatie
Voor vragen of meer informatie over deze vacature, kunt u contact opnemen met:

Solliciteren kan uitsluitend door uw brief met achtergrond en motivatie en een curriculum vitae voor maandag 18 september 2023 te sturen aan: K.vanderEnt@umcutrecht.nl, voorzitter van de benoemingsadviescommissie.

Specifiek zoeken?