Het Medisch Specialistisch Bedrijf Gouda is op zoek naar een Gynaecoloog 0,8 fte

Publicatiedatum
28 januari 2020
Locatie
Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

Werken bij het MSB
Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Gouda is een maatschap van ruim honderd medisch specialisten, onderverdeeld in 17 vakgroepen. MSB Gouda levert medisch specialistische kennis en kunde van kwalitatief hoog niveau, is op dat gebied aanspreekpunt in de regio en toont zich ondernemend. Met oog voor medisch specialistische innovatie wordt ingespeeld op de (veranderende) behoeften van patiënten, hun verwijzers en de maatschappij. Kenmerkend aan het MSB Gouda is het aantrekkelijke werkklimaat.

Afdeling
Het Vrouw-Kind centrum beschikt over 22 gezinssuites waar jaarlijks rond de 1.600 klinische – en 550 poliklinische bevallingen plaatsvinden. Er werken 24/7 verloskundige professionals in de voorwacht in de vorm van 2e lijns verloskundigen en a(n)ios. We bieden gezinsgerichte zorg, waarbij moeder en kind op dezelfde suite verzorgd worden. Er is een goede samenwerking met de Kindergeneeskunde. Binnen het VSV In Zwang wordt nauw samengewerkt met de verloskundige praktijken en kraamzorg uit de regio Gouda en omstreken. Er is een POP-poli en een gecombineerd spreekuur met de internist.
De operatieve gynaecologie wordt in alle facetten bedreven. Voor de zorg van oncologische patiënten participeren wij in de RO West en werken we samen met het LUMC. Er is wekelijks een oncologisch MDO met alle participerende ziekenhuizen. Verder wordt een deel van de ovariumcarcinomen en hooggradige endometrium carcinomen geopereerd in een samenwerkingsverband met en in het HMC.
Er is een goed lopend Bekkenbodemcentrum met een multidisciplinair spreekuur met urologen en bekkenfysiotherapeuten. Daarnaast werken we nauw samen met onze chirurgen en maag- darm- leverartsen van het Defaecatie Expertise Centrum.
In het ambulatorium vinden onder andere hysteroscopische behandelingen, endometrium ablaties en andere kleinere ingrepen plaats.
In samenwerking met de dermatologen is een goed lopende vulvapoli.
Verder is er een overgangspoli en bieden wij een breed pakket aan fertiliteitzorg, waaronder satelliet IUI en IVF in samenwerking met Medisch Centrum Kinderwens te Leiderdorp.
We leiden met veel plezier artsen, gynaecologen en artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde op.

Dit ga je doen
De vakgroep Gynaecologie bestaat uit 8 gynaecologen (7,2 fte) die het vak in de volle breedte uitoefenen. Tevens heeft iedere gynaecoloog een specifiek gynaecologisch aandachtsgebied. Daarnaast is hij/zij onderdeel van de opleidingsgroep en draagt actief bij aan de opleiding.
I.v.m. pensionering van een collega, zoeken wij een gynaecoloog voor 0,8 fte per 1 augustus 2020.

Dit breng je mee
Wij zoeken een enthousiaste en gedreven gynaecoloog met speciale belangstelling voor de urogynaecologie.
Oncologische belangstelling is een pre. We vinden het belangrijk dat je affiniteit hebt met verloskunde en opleiding.
We verwachten dat je uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden hebt.

Bij ons krijg je
Indiensttreding als specialist in loondienst m.i.v. 1-08-2020 op basis van 0,8 fte.
Wij bieden in eerste instantie een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast contract bij gelijkblijvende marktomstandigheden. Vervolgens bieden wij op termijn de mogelijkheid om toe te treden tot de maatschap.
Een goede werksfeer en laagdrempelig contact met collega’s. De medewerkers tevredenheid is met een score 8,7 uitzonderlijk te noemen. Het opleidingsklimaat is zeer positief.
Arbeidsvoorwaarden en salariëring geschieden conform de AMS.

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met drs. R.G.W.  Nijman, gynaecoloog en voorzitter van de vakgroep, remco.nijman@ghz.nl , of met drs. J. Warners, directeur Medisch Specialistisch Bedrijf Gouda, joost.warners@GHZ.nl of met een van de overige vakgroepleden. Allen telefonisch bereikbaar via 0182 505050.
Reacties per mail (remco.nijman@ghz.nl) ontvangen wij graag spoedig, maar uiterlijk voor 12 februari 2020.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 17 en 20 februari 2020.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Bekijk alle vacatures