Gynaecoloog Voortplantingsgeneeskunde en Gynaecoloog Verloskunde – Amphia Ziekenhuis – Breda

Publicatiedatum
27 januari 2022
Locatie
Breda

Het Amphia Ziekenhuis is met 280 medisch specialisten, 4500 medewerkers en 350 vrijwilligers één van de grootste STZ ziekenhuizen in Nederland. Als STZ ziekenhuis loopt het Amphia ziekenhuis voorop met wetenschappelijk patiëntgericht onderzoek, topklinische zorg en opleidingen. De hoofdlocatie Molengracht in Breda is een modern nieuw ziekenhuis, geheel gericht op de toekomst, met alle kansen voor het realiseren van al onze ambities, waaronder topzorg op meerdere gebieden, in alle vakken.

Het medisch specialistisch bedrijf – Amphia (MSB-A) is een zelfstandige coöperatie van de medisch specialisten die collectief werken in goede samenwerking met de Amphia organisatie en de RvB. Daar zijn we trots op. Het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia biedt toegankelijke, efficiënte en veilige basis-, specialistische en topklinische zorg van hoogwaardige kwaliteit, georganiseerd vanuit het belang en het perspectief van de patiënt en zijn verwijzer. Naast patiëntenzorg wordt veel aandacht geschonken aan onderwijs, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek.

De vakgroep Gynaecologie en Verloskunde heeft ruimte voor:

2 GYNAECOLOGEN

1 gynaecoloog (75%) met aandachtsgebied voortplantingsgeneeskunde en 1 gynaecoloog (75%) met aandachtsgebied verloskunde.

Het team

Met 18 gynaecologen (16 FTE), waarvan 2 chef de cliniques, zijn we een grote vakgroep. Alle aandachtsgebieden zijn binnen onze vakgroep vertegenwoordigd en functioneren in commissies met eigen mandaat. Het opleiden van arts-assistenten (cluster Rotterdam), coassistenten (cluster Rotterdam en Utrecht), verloskundigen en andere zorgprofessionals is onlosmakelijk verbonden met ons werk.

Functie

Aandachtsgebied voortplantingsgeneeskunde

Binnen onze polikliniek voortplantingsgeneeskunde bieden wij het volledige pallet aan fertiliteitsbehandelingen, van OFO tot en met transport-IVF (met Erasmus MC en ETZ). Daarnaast leveren wij zorg voor de niet-vitale graviditeit, herhaalde miskramen en preconceptie zorg in nauwe samenwerking met onze geïntegreerde geboortezorg organisatie Annature. Jaarlijks zien wij ongeveer 800 Koppels met een onvervulde kinderwens en verrichten wij 250 IVF-puncties.

Ons team bestaat uit 3 gynaecologen met als aandachtsgebied fertiliteit, 3 fertiliteitsartsen, gespecialiseerd verpleegkundigen en een research verpleegkundige. Wij nemen actief deel aan landelijke wetenschappelijke studies. Er bestaan korte lijnen met de afdeling urologie, interne-oncologie, diëtiek en psychologie. Wij besteden veel aandacht aan het preconceptioneel verbeteren van zwangerschapskansen door het nastreven van een gezonde levensstijl.

In de toekomst hebben wij de ambitie om uit te groeien tot een zelfstandig IVF-behandel centrum. Wij zijn daarom specifiek op zoek naar iemand met dezelfde ambitie en verbindende en organisatorische vaardigheden.

Aandachtsgebied verloskunde

Binnen onze geïntegreerde geboortezorg organisatie Annature vinden jaarlijks 3700 bevallingen plaats, waarvan 2800 met een medische indicatie. Begeleiding van de medische partus vindt 24 uur per dag plaats door klinisch verloskundigen/PA-verloskundigen.

Landelijk zijn wij koplopers in de geïntegreerde geboortezorg. Binnen Annature werken we op unieke wijze samen met verloskundigen, kinderartsen, kraamzorg en echocentrum Focus. Dit doen we onder andere door een volledig geïntegreerd dossier, integraal MDO, gezamenlijk spreekuur met de 1e lijn, gezamenlijke scholing en eigen geïnitieerd wetenschappelijk onderzoek naar waardegedreven zorg. Op deze manier zijn wij continue bezig met het verbeteren van de regionale geboortezorg en het vergroten van ons werkplezier.

Door onze actieve rol in Annature geboortezorg, echocentrum Focus en het lijnmanagement van Amphia zijn meerdere vakgroepleden met obstetrisch aandachtsgebied actief als directielid of medisch manager. Om deze continuïteit op termijn te kunnen borgen zijn we specifiek op zoek naar een verbindende teamspeler die naast de directe patiëntenzorg actief participeert in de organisatorische en / of financiële uitdagingen van ons vak.

Uw profiel

U bent een enthousiaste, betrokken gynaecoloog met aandachtsgebied voortplantingsgeneeskunde dan wel verloskunde, die goed kan samenwerken en verbinden in de keten en u beschikt over uitstekende organisatorische vaardigheden.

Onze ideale kandidaat heeft aantoonbare affiniteit met organisatie van zorg of ziekenhuismanagement en is reeds actief of heeft de ambitie actief te worden in regionale of landelijke netwerken.

Ons aanbod

Wij zijn een hechte, mensgerichte vakgroep die werkt vanuit de visie dat we door goed voor alle professionals te zorgen de beste zorg kunnen geven aan onze patiënten.

Wij bieden je een uitdagende functie in een ambitieuze, innovatieve, topklinische organisatie. Ondanks de grootte van onze organisatie zijn de lijnen kort, binnen ons vakgebied, maar ook met andere specialismen en het ziekenhuismanagement.

Wij geloven dat persoonlijke groei en professionele ontwikkeling samen gaan en daarom stimuleren en investeren we in de begeleiding en scholing van onze (jonge) collega’s.

Toetreding tot de vakgroep gynaecologie vindt plaats volgens gemaakte afspraken in de coöperatie MSB-A. Het MSB-A kent een uniforme toetredingsregeling. U krijgt in eerste instantie een proefperiode van 6 maanden (tijdelijke arbeidsovereenkomst met honorering volgens AMS afhankelijk van ervaring), waarna bij een gebleken match tussen kandidaat, vakgroep en coöperatie dit wordt omgezet naar een praktijk in vrije vestiging.

Informatie en sollicitatie

Nadere informatie wordt u gaarne verstrekt door Marja Dijksterhuis, gynaecoloog en voorzitter van de vakgroep (076-5951498, dijksterhuis@amphia.nl) en/of Dave Hendriks, gynaecoloog, voorzitter aandachtsgebied voortplantingsgeneeskunde, (076-5952687, dhendriks@amphia.nl).

Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van referenties kunt u tot en met 6 maart 2022 richten aan het MSB-A, t.a.v. dr. R. Wagenmakers, voorzitter Bestuur MSB-A of per e-mail naar msba-secretariaat@amphia.nl. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden medio maart 2022; vorm en tijd zijn afhankelijk van het verloop van de Covid-19 epidemie.

Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Postbus 90158, 4800 RK Breda www.amphia.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Bekijk alle vacatures