Gynaecoloog-perinatoloog – Franciscus Gasthuis en Vlietland

Publicatiedatum
7 juni 2021
Locatie
Rotterdam/Schiedam

Franciscus Gasthuis & Vlietland is een krachtige ziekenhuisorganisatie met 2 ziekenhuislocaties, 4 poliklinieklocaties en een polikliniek in Het Oogziekenhuis. De organisatie is ontstaan uit het Sint Franciscus Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis. Wij staan klaar voor patiënten en families met ruim 4.500 medewerkers, ruim 300 artsen en 300 vrijwilligers.

Onze uitgangspositie is stevig verankerd in de samenleving. We hebben kwaliteit hoog in het vaandel. Bij ons werken gemotiveerde, betrokken collega’s waarbij patiëntgerichtheid, kwaliteit en innovatie belangrijke pijlers zijn.

Franciscus Gasthuis & Vlietland is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Om topklinische zorg nu en in de toekomst te leveren is er binnen ons ziekenhuis veel aandacht voor opleiding, bijscholing, (wetenschappelijk) onderzoek en vernieuwing.

De functie:

Specialisten Coöperatie Franciscus zoekt per 1-3-2022 voor de vakgroep gynaecologie een gynaecoloog met subspecialisatie perinatologie (0.75-1 fte).

De vakgroep:

De gynaecologie en verloskunde worden in de volle breedte uitgeoefend. De vakgroep  gynaecologie bestaat uit 18 gynaecologen en 1 chef de clinique. Zij participeren allen (naar rato) in de diensten en supervisiemomenten, hierin heeft de verloskunde een groot aandeel. Op onze afdeling heerst een aangenaam werkklimaat met goede intercollegiale verhoudingen. Onze gynaecologische zorg is gespecialiseerd  met verschillende thema poli’s o.a. een menstruatie-, een oncologie- en een CIN poli. Daarnaast bestaat er een grote fertiliteitspolikliniek. Ons ziekenhuis is een zogenaamde IVF transport kliniek waarbij er een goede samenwerking is met het Erasmus MC. De zorg rond high risk obstetrie, psychiatrie-obstetrie, oncologie en ook urogynaecologie is multidisciplinair georganiseerd. Er is een goede samenwerking met de eerste lijn, verenigd in een VSV. Met betrekking tot de antenatale diagnostiek en de oncologische gynaecologie zijn er samenwerkingsverbanden met het Erasmus MC.

Op zowel locatie Gasthuis als locatie Vlietland vind verloskundige zorg plaats. Er is 24-uurs ondersteuning door klinisch verloskundigen en arts-assistenten. In onze kliniek worden zowel AIOS Gynaecologie en co/assistenten vanuit cluster Rotterdam opgeleid, als ook verloskundigen vanuit de hogeschool Rotterdam.

In 2023 zal naar verwachting het vrouw-kind-centrum Franciscus opgeleverd worden. In dit centrum zal de klinisch verloskundige zorg geconcentreerd worden op één locatie om toekomstbestendige, integrale verloskundige topzorg te leveren bij ruim 4500 bevallingen per jaar.

Het vrouw-kind-centrum creëert een onderscheidend vermogen in de markt omdat het de grootste verloskundige kliniek is in de regio Rijnmond en een van de grootste in Nederland. Kenmerkend voor ons centrum is de samenwerking op diverse vlakken. Men kan hierbij intern denken aan de verbinding tussen de obstetrie, de neonatologie en inzet anesthesie en OK personeel voor pijnbestrijding tijdens de baring en garanderen van ondersteunen van spoedzorg. Extern zal een intensievere samenwerking ontstaan tussen de 1e, 2e, en 3e lijn. Een goed functionerend VSV is inmiddels geïntegreerd. De integrale samenwerking wordt actief vormgegeven en staat hoog op de agenda binnen de verloskunde

Wij vragen:

Wij zoeken een gedreven en ervaren perinatoloog met specifieke kwaliteiten in organisatie, kennis van samenwerkingsverbanden (met o.a. eerstelijns verloskundigen) en met leiderschapstalenten om het vrouw-kind-centrum in de eerste fase stevig neer te zetten. Deze nieuwe collega krijgt een essentiële rol in de aansturing van het nieuwe team voor het vrouw-kind-centrum. Er wordt natuurlijk momenteel reeds voorgesorteerd op de samenvoeging van alle teams. We zoeken iemand met uitstraling naar de regio, een frisse kijk en nieuwe input.
Tevens beschikt u over goede sociale vaardigheden waarbij het werken in teamverband en met andere disciplines erg belangrijk is. U bent communicatief en organisatorisch goed onderlegd, heeft een sterke uitstraling en een stevig karakterprofiel. U participeert actief in bestuurlijke- en organisatorische taken. Aantoonbare wetenschappelijke belangstelling strekt tot aanbeveling.

Wij bieden:

Toetreding tot de Specialisten Coöperatie Franciscus geschiedt conform de toetredingsregels van de coöperatie.

Hiernaast bieden wij:

  • een boeiende functie in een top(klinisch) ziekenhuis;
  • werken in een goed functionerende vakgroep met prettige collega’s;
  • een dynamische en uitdagende werkomgeving met aandacht voor (wetenschappelijk) onderzoek en innovatie.

Een benoemingsadviescommissie van de medische staf is onderdeel van de selectieprocedure. Op verzoek van de benoemingsadviescommissie danwel de vakgroep kan worden besloten tot een selectieassessment. Na aanstelling volgt in alle gevallen een ontwikkelassessment.

Meer informatie & solliciteren:

Meer informatie over deze vacature? Neem dan gerust contact op dr W. Hofhuis, gynaecoloog en voorzitter van de vakgroep, via telefoonnummer: 010-4617825. Ook kunt u contact opnemen met het bestuur van de coöperatie, dhr. J.R. Maat, directeur bestuurder, via telefoonnummer: 010-4617147.

Meer informatie over ons ziekenhuis vindt u hier.

Solliciteren naar deze vacature kan via https://www.franciscus.nl/werkenbijfranciscus/vacatures of stuur uw CV en motivatiebrief naar werving_selectie@franciscus.nl

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet prijs gesteld.

Bekijk alle vacatures