Gynaecoloog (m/v) (0,8-1,0 fte) – Diakonessenhuis – Utrecht

Publicatiedatum
11 maart 2021
Locatie
Utrecht

De coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad (MSBD) zoekt voor de maatschap Gynaecologie in het Diakonessenhuis een:

Gynaecoloog (m/v) (0,8-1,0 fte)

De Maatschap Gynaecologie (9 gynaecologen) streeft naar het leveren van kwalitatief hoogwaardige gynaecologische ketenzorg voor de stad en regio Utrecht in nauwe samenwerking met de eerste, tweede en derde lijn. Hierbij zijn integrale verloskunde, benigne gynaecologie (menstruatiestoornissen), premaligne afwijkingen en endometriosezorg (inclusief fertiliteit) onze speerpunten.
Wij zoeken per 1 mei 2021 een patiëntgerichte, operatief vaardige, enthousiaste en ondernemende gynaecoloog met aandachtsgebied perinatologie. Aantoonbare belangstelling voor de verloskunde (fellowship of differentiatiestage) en een afgerond promotietraject strekken tot aanbeveling. Onze maatschap is jong, dynamisch en betrokken bij de ziekenhuisorganisatie.

Onze verloskundige zorg wordt momenteel door 4 gynaecologen georganiseerd.
Er is een goede samenwerking met de eerste lijn, verenigd in een VSV Eendracht Utrecht, multidisciplinair POP overleg voor onze kwetsbare zwangeren en multidisciplinaire poli rondom diabetes en zwangerschap. U ambieert een voortrekkersrol in deze multidisciplinaire setting en beschikt over uitstekende communicatieve en organisatorische kwaliteiten. Vrouw-kind is een speerpunt van het ziekenhuisbeleid en het Diakonessenhuis beschikt dan ook over een fraaie afdeling verloskunde met 18 kraamsuites waarbij ontwikkeling naar een vrouw-kind centrum op korte termijn. Met betrekking tot de antenatale diagnostiek zijn er goede samenwerkingsverbanden met het UMCU.
Onze poliklinische zorg is verder gespecialiseerd in verschillende thema’s (o.a. menstruatie, bekkenbodem, fertiliteit en menopauze). Er wordt behandeld op twee locaties in klinische en ambulante setting. Wij werken nauw samen met aanpalende specialismen en behandelen onder andere endometriose in een multidisciplinair team. Als gynaecoloog participeert u in de diensten en supervisie, waarin de verloskunde een groot aandeel heeft maar ook acute gynaecologische pathologie regelmatig onderdeel is van de dienst. Er is opleidingsbevoegdheid, waarbij we gynaecologen opleiden in samenwerking met het UMCU en VUMC.

U bent een visionair met ondernemingszin en kunt goed verbinden en samenwerken. U neemt deel aan het opleiden van A(N)IOS en coassistenten waarbij aanverwante cursussen en ervaring in onderwijs wenselijk zijn. Ook verwachten wij iemand met aantoonbare bestuurlijke ervaring (bij voorkeur in het VSV), die feeling heeft met bedrijfsvoeringsprocessen, ziekenhuisbeleid, financiën en interne processen kan optimaliseren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de maatschap dr. K.L. Deurloo (gynaecoloog) 088-2506072 of dr. S.K. Nagesser, bestuurslid MSB Domstad en voorzitter van de benoemingscommissie (088-2509277). Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
Uw sollicitatie en C.V. richt u tot 27 maart 2021 aan: het bestuur MSB Domstad, t.a.v. de heer S. Nagesser, msbdws@diakhuis.nl.

Over MSB Domstad
Het MSB Domstad is een coöperatie die de vrijgevestigd medisch specialisten in het Diakonessenhuis samenbrengt in één bedrijf. Het MSB Domstad telt ca. 150 leden die gezamenlijk garant staan voor kwalitatief hoogwaardige zorg. Het is onze ambitie om uit te groeien tot een toonaangevend bedrijf voor medisch specialistische zorg in de regio. Om dit te bereiken bieden wij een ondernemend en stimulerend werkklimaat, waar samenwerking, opleiding en persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend zijn. Ondernemende professionals krijgen alle ruimte om te komen met initiatieven om zich verder te ontwikkelen en ambities waar te maken. Meer informatie: www.msbd.nl

Over het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn
Het Diakonessenhuis, opgericht in 1844, is een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis op drie locaties in de regio Utrecht. Ruim 2400 medewerkers, onder wie bijna 200 medisch specialisten, zetten zich dagelijks in om patiënten ‘de beste zorg dichtbij’ te bieden. Kwalitatief hoogwaardige, veilige, tijdige en persoonlijke zorg in een prettige omgeving staan voorop. Het Diakonessenhuis ontvangt jaarlijks erkenningen van diverse onafhankelijke instanties waaronder patiëntenorganisaties. Het Diakonessenhuis is een erkend opleidingsziekenhuis en verricht diverse (wetenschappelijke) onderzoeken. Jaarlijks bezoeken zo’n 380.000 mensen de poliklinieken, worden ongeveer 24.000 patiënten voor meerdere dagen opgenomen en vinden er ongeveer 23.000 dagbehandelingen plaats. Meer informatie: www.diakonessenhuis.nl

Bekijk alle vacatures