Gynaecoloog (75-87,5%) met aandachtsgebied urogynaecologie

Publicatiedatum
7 januari 2019
Locatie
Amphia Ziekenhuis, Breda

In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Dat doen we niet alleen, maar samen, met in ons achterhoofd onze kernwaarden: bevlogen, betrokken, betrouwbaar en bereikbaar. Als topklinisch opleidingsziekenhuis zijn we steeds op zoek naar ambitieuze collega’s die zich willen blijven ontwikkelen, niet alleen, maar vooral ook met elkaar. Het Amphia is één van de grootste STZ ziekenhuizen in Nederland. Het Amphia is een financieel gezond ziekenhuis. Samen lopen wij voorop als het gaat om kwaliteit, veiligheid, patiënt- en medewerkersgerichtheid. In de verloskunde is dit goed zichtbaar, daar we één van de koplopers in de integrale verloskunde zijn. In 2019 zal op de hoofdlocatie in Breda een modern nieuw ziekenhuis gereed zijn, geheel gericht op de toekomst, met alle kansen voor het realiseren van al onze ambities, waaronder topzorg op meerdere gebieden, in alle vakken. Het Medisch Specialistisch Bedrijf – Amphia is een zelfstandige coöperatie van medisch specialisten. Het MSB-A werkt nauw samen met de Amphia organisatie. Naast de patiëntenzorg wordt door het MSB-A veel aandacht besteed aan onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek.

Het Team
Met 17 gynaecologen (13.96 fte) zijn we een grote perifere vakgroep. Alle aandachtsgebieden zijn binnen onze maatschap vertegenwoordigd en functioneren in commissies met eigen mandaat. Op ons verloskamercomplex vinden jaarlijks circa 3000 bevallingen op medische indicatie plaats, met 24 uurs-begeleiding van klinisch verloskundigen/PA-verloskundigen. Het opleiden van arts-assistenten (cluster Rotterdam), co-assistenten (cluster Rotterdam en Utrecht) en verloskundigen vormt een wezenlijk onderdeel van ons werk. Wij zijn actief met eigen onderzoek en participeren enthousiast mee aan de studies binnen het landelijk consortium.

De Functie
De vakgroep Gynaecologie is per januari 2019 op zoek naar een gynaecoloog (75- 100%) met aandachtsgebied urogynaecologie.

Uw Profiel
We zoeken een enthousiaste, communicatieve en slagvaardige collega met aangetoonde affiniteit voor de urogynaecologie inclusief seksuologie en chronische (bekken)pijn. U beheerst de (basis) urogynaecologische operaties. U zet zich actief in voor de opleiding van zowel de arts-assistent als de co-assistent en participeert in het lopende wetenschappelijke onderzoek. Uw werkzaamheden zullen voor een belangrijk deel op het bekkenbodemcentrum zijn, echter naast de urogynaecologie is het gebruikelijk in onze vakgroep dat u participeert in een ander deelvakgebied, zoals verloskunde of algemene gynaecologie. Daarnaast zult u in het algemene dienstrooster meedraaien. Wij zoeken een teamspeler, die naast de directe patiëntenzorg actief participeert in de organisatorische en financiële kant van de vakgroep gynaecologie. Aangetoonde ervaring in organisatie en/ of financiën zijn een pre tijdens de sollicitatieprocedure.

Ons Aanbod
Vanaf 2010 is het multidisciplinaire Amphia Bekkenbodemcentrum geopend, een aparte zorgkern in het ziekenhuis. Met 4 gynaecologen werken wij op het Bekkenbodemcentrum. In ons bekkenbodemcentrum werken we nauw samen met de continentieverpleegkundigen, urologen, seksuologen, bekkenfysiotherapeuten, MDLS-verpleegkundige en diëtisten. Op consult basis wordt samengewerkt met MDL-artsen, colorectaal chirurgen, psychologen/SOLK poli en anesthesiologen (pijnpoli). Een groot pallet aan urogynaecologische operaties en behandelingen worden aangeboden, inclusief laparoscopische en vaginale meshchirurgie en neurostimulatie (PTNS en SNS). Onze ambitie is een regiofunctie voor de urogynaecologie. Naast deelname aan consortiumstudies urogynaecologie verrichten wij eigen wetenschappelijk onderzoek op gebied van peripartale en postpartale schade aan de bekkenbodem. Toetreding tot de vakgroep gynaecologie vindt plaats volgens gemaakte afspraken in de coöperatie MSB-A. Het MSB-A kent een uniforme toetredingsregeling. U krijgt in eerste instantie een proefperiode van 6 maanden (tijdelijke arbeidsovereenkomst met honorering volgens AMS afhankelijk van ervaring), waarna bij een gebleken match tussen kandidaat, vakgroep en Coöperatief dit wordt omgezet naar een praktijk in vrije vestiging.

sluitingsdatum : 01-02-2019
ziekenhuis : Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Postbus 90158, 4800 RK Breda
vacaturenummer : x
Inlichtingen : Nadere informatie wordt u gaarne verstrekt door Marja Dijksterhuis, gynaecoloog en voorzitter van de vakgroep (076-5951498, mdijksterhuis@amphia.nl) en/of Leonie de Jong, gynaecoloog en medisch manager bekkenbodemcentrum (076-5951282, ldejong@amphia.nl).
sollicitaties aan : Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van referenties kunt u tot 1 februari 2019 richten aan het Bureau Medische Staf, t.a.v. dr. R.S. Djamin, voorzitter Bestuur MSB-A of per e-mail naar msba-secretariaat@amphia.nl.
extra informatie : Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Voor invulling van deze vacature is een screening noodzakelijk. De screening wordt (vertrouwelijk) uitgevoerd door CV OK en bestaat uit de volgende stappen: het uploaden van het ID-bewijs, diploma’s en zo nodig BIG of KNMG registraties. Als u solliciteert op deze vacature gaan wij er vanuit dat u aan deze screening meewerkt. Zonder afgeronde screening is het helaas niet mogelijk om deze functie te vervullen.

Bekijk alle vacatures