Gezocht: PhD-student voor “The FUTURE study”

Publicatiedatum
10 juni 2020
Locatie
WKZ Geboortecentrum UMC Utrecht

The Future study
advanced Fetal MRI techniqUes: assessmenT of fetal cardiovascUlar anatomy and hemodynamic distuRbances and their impact on perinatal management and brain development in children with congenital hEart disease    

Gezocht: PhD-student voor “The FUTURE study”
Binnen de onderzoeksgroep van de afdeling Kindercardiologie in het Wilhelmina Kinderziekenhuis UMC Utrecht is er een vacature voor een PhD-student per 1 augustus 2020 (studieduur 3 jaar). Onder begeleiding van onderzoekers vanuit de kindercardiologie, radiologie, obstetrie en neonatologie in het WKZ UMC Utrecht werk je samen aan een nationale studie ter implementatie en evaluatie van foetale cardiale MRI, als onderdeel van screening voor aangeboren hartafwijkingen tijdens de zwangerschap. Daarnaast wordt er ook naar de effecten van aangeboren hartafwijkingen op de neurologische ontwikkeling van deze kinderen gekeken. De studie wordt gefinancierd door Stichting HarteKind.

Ben je enthousiast geworden voor deze functie?
Je reactie met je CV zien wij graag vóór 7 juli 2020 tegemoet en kun je richten aan: Dr. H.B. Grotenhuis, kindercardioloog in het WKZ/UMCU (e-mail: h.b.grotenhuis@umcutrecht.nl)

Zie ook: https://www.werkenbijumcutrecht.nl/vacatures/Paginas/phd-student-in-het-wilhelmina-kinderziekenhuis%20(2020-0415).aspx

De mondelinge sollicitaties staan gepland in juli 2020 in het WKZ/UMC Utrecht. Voor nadere informatie of reactie kun je contact opnemen met Dr. Heynric Grotenhuis, kindercardioloog (h.b.grotenhuis@umcutrecht.nl) of telefonisch op 088-7554703.

Bekijk alle vacatures