Gezocht: Medisch adviseur bij het DES-Fonds (enkele uren per maand)

Publicatiedatum
24 juli 2018
Locatie
Den Haag

Stichting Beheer Deelnemersgelden in B/V-Fonds, kortweg het DES Fonds, zoekt een gynaecoloog voor de functie van
medisch adviseur ter opvolging van de zittende adviseur.

Het DES Fonds beheert vermogen dat is bestemd voor het doen van uitkeringen aan gerechtigden met DES-gerelateerde aandoeningen.
Het DES Fonds voert ook de daarop gerichte uitkeringsregelingen uit. De uitkeringsgerechtigden zijn DES dochters, DES moeders,
DES zonen en DES kleinkinderen met DES gerelateerde aandoeningen.

De medisch adviseur beoordeelt de dossiers van de aanvragers om een uitkering op de medische criteria die zijn vastgelegd in de
uitkeringsregelingen. Het tijdsbeslag van dit deel van de functie is gemiddeld één dagdeel per maand. Daarnaast vraagt het Bestuur
van het DES Fonds incidenteel advies ten behoeve van de evaluatie van de uitkeringsregelingen en met betrekking tot onderzoeken naar
mogelijke wijzigingen van en/of aanvullingen op de bestaande regelingen.
Voor de beoordelingen van de dossiers is een beveiligd internetsysteem beschikbaar, waardoor de beoordelingen vanuit iedere locatie
kunnen worden gedaan.
Voor de functie is algemene gynaecologische kennis vereist, naast belangstelling voor DES gerelateerde aandoeningen.
De scheidende adviseur Liesbeth van Erp is beschikbaar ter ondersteuning tijdens de inwerkperiode.
Honorering in overleg.

Meer informatie over de functie kan worden verkregen bij de scheidende adviseur Liesbeth van Erp (06-50515328).
Informatie over het DES Fonds is ook te vinden op www.DESFonds.nl.
Sollicitaties kunnen worden gericht aan:
Mr. P.A.J. Kamp,
Stichting Beheer Deelnemersgelden in B/V Fonds,
Postbus 84037,
2508 AA Den Haag.

Bekijk alle vacatures