Flevoziekenhuis zoekt chef de clinique

Publicatiedatum
13 mei 2019
Locatie
Flevoziekenhuis, Almere

De vakgroep gynaecologie van het Flevoziekenhuis heeft op korte termijn een vacature voor een: CHEF DE CLINIQUE GYNAECOLOGIE
Aandachtsgebied: Perinatologie 0.8 – 1 fte

De vakgroep bestaat uit 11 gynaecologen, waarbij gewerkt wordt met aandachtsgebieden, maar iedereen participeert in acute verloskundige – en gynaecologische zorg.

Perinatologie
In 2016 is in het kader van integrale geboortezorg gestart met intensieve samenwerking binnen het VSV PReALL. Al meer dan twee jaar is er o.a. sprake van een gezamenlijke intake van alle zwangeren van Almere. Door het recente faillissement van de MC groep zien we een toename van 20-25% in de acute verloskunde. Samenwerking met de eerste lijn in Lelystad verloopt goed en heeft geresulteerd in het openen van een buitenpoli in Lelystad om een goede kwaliteit van integrale geboortezorg te kunnen bieden. Een enthousiast team van tweede lijns verloskundigen en physician assistants participeert in de perinatale zorg. Een viertal echoscopisten verzorgt het merendeel van de verloskundige echo’s. Voor de geavanceerde echoscopie in het kader van de prenatale diagnostiek functioneren wij als satellietcentrum van het Amsterdam UMC (locatie AMC). Onze kliniek heeft een POP en EZP poli waar kwetsbare zwangeren in multidisciplinair verband gezien worden. Vanaf 2017 verzorgen wij multidisciplinaire acute trainingen in de verloskunde waarin ook de 1e lijn particpeert. In 2018 vonden 2100 partus plaats waarvan 1800 op medische indicatie, de verwachting is dat we een toename in 2019 zullen zien van rond de 20-25%.

De afdeling:
Wij leveren tweedelijns gynaecologische zorg in de volle breedte van ons vakgebied. De polikliniek fertiliteit, waar ook fertiliteitartsen werkzaam zijn, verzorgt transport-IVF met het Amsterdam UMC (lokatieVUMC). Er zijn diverse thema-poliklinieken zoals een menopauze, bekkenbodem en oncologie poli. Sinds 2005 participeren wij als vakgroep met veel voldoening in de opleiding van AIOS binnen de clusters Amsterdam UMC (zowel OOR AMC als OOR VUMC) en bieden we binnen onze afdeling ook meerdere differentiaties aan voor de opleiding. Tevens worden in onze kliniek veel co-assistenten (master AMC) opgeleid. Opleiding is voor ons, naast kwaliteit van zorg, een speerpunt.

Wij zoeken
Een enthousiaste collega met aandachtsgebied perinatologie voor de periode van een jaar, waarbij een vast contract na een jaar tot de mogelijkheden behoort. Een afgerond proefschrift en/of afgerond fellowship zijn een pre.

Wij bieden
Het betreft een aanstelling als Chef de Clinique (CdC) voor de duur van één jaar. Salariëring vindt plaats conform de AMS regeling. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Indiensttreding is bij Maatschap MSB eo.

Interesse?
Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de vakgroep voorzitter Marchien van Baal, 036 -8689873 of 06 518 66 474.
Solliciteren; Wij zien uw brief en CV graag voor 27 mei 2019 tegemoet op mvbaal@flevoziekenhuis.nl. Sollicitatie gesprekken zullen plaatsvinden in de eerste week van juni 2019; vacaturenummer 20190510

sluitingsdatum : 27 mei 2019
ziekenhuis : Flevoziekenhuis, Hospitaalweg 1, 1051 RA Almere
vacaturenummer : 20190510
Inlichtingen : Marchien van Baal, vakgroep voorzitter
sollicitaties aan : mvbaal@flevoziekenhuis.nl
extra informatie : Flevoziekenhuis brengt topzorg dichtbij Het Flevoziekenhuis is hét ziekenhuis voor Almere en Flevoland. Wij verzorgen een breed aanbod van uitstekende specialistische ziekenhuiszorg, inclusief de bijbehorende voorzieningen. Wij brengen topzorg dichtbij; in ons ziekenhuis en in uitstekende samenwerking met Amsterdam UMC en onze eerstelijns partners. Samen met onze patiënten en partners streven wij naar optimale gezondheidswinst en kwaliteit van leven. Patiënten en familie ontvangen wij vriendelijk en gastvrij in een helende omgeving. Wij zijn betrouwbaar, betrokken, flexibel en samenwerkend. In ons ziekenhuis leiden wij de artsen, verpleegkundigen en ondersteuners van de toekomst met passie op.

Bekijk alle vacatures