Elkerliek Ziekenhuis te Helmond zoekt een gynaecoloog (0.75-1 fte)

Publicatiedatum
10 april 2020
Locatie
Elkerliek Ziekenhuis, Helmond

Per 1 september zoeken wij een allround gynaecoloog met aandachtsgebied obstetrie die ons team wil komen versterken.

Wij zoeken een Chef de Clinique, die bij gebleken geschiktheid kan toetreden tot de OE gynaecologie.

Ons team bestaat uit een Organisatorische Eenheid (OE) van 8 gynaecologen (7.0 fte), en we zijn met alle vrijgevestigde specialisten verenigd in MSB Peelland.

Alle gynaecologen oefenen het vakgebied uit in de volle breedte, met een evenredige verdeling van de aandachtsgebieden. De verloskamers worden 24/7 bemand door een vast team van klinisch verloskundigen. Jaarlijks worden circa 1300 klinische partus begeleid in het Elkerliek ziekenhuis. De OE gynaecologie participeert in de IGO JIJWIJ, samen in geboortezorg. Op de werkvloer wordt ons team ondersteund door echoscopisten, een verpleegkundig specialist voor de fertiliteit, gespecialiseerde verpleegkundigen voor het zwangeren- en bekkenbodem spreekuur en een arts-seksuoloog. Wij participeren in de opleiding van (keuze-) co-assistenten, semi-artsen en student-verloskundigen.

Sluitingsdatum 29 mei 2020
Ziekenhuis: Elkerliek ziekenhuis Helmond
Inlichtingen: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Klaartje Manders, 0492-595122, kcmanders@elkerliek.nl, of met Tanja Gijsen, 0492-595127, tgijsen@elkerliek.nl, (respectievelijk voorzitter en medisch manager OE gynaecologie)
Sollicitaties aan: U kunt uw schriftelijke sollicitatie met Curriculum Vitae per email richten aan Inge Konter-van Ras, management assistente gynaecologie, ikonter@elkerliek.nl

Bekijk alle vacatures