Disciplinecoördinator coassistenten / gynaecoloog

Publicatiedatum
1 augustus 2019
Locatie
Erasmus MC

Functie-inhoud
Wanneer U ervan houdt om jonge, veelbelovende toekomstige collega’s in de laatste fase van hun geneeskunde-studie te begeleiden naar hun artsexamen, een rolmodel als arts voor hen wilt zijn en het organiseren hiervan gewoon leuk vindt: solliciteer!

Structureel besteedt u gemiddeld 5 dagdelen per week aan onderwijstaken (vrij geroosterd van (poli)klinische taken) en bent u inhoudelijk verantwoordelijk voor al het discipline-gerelateerde onderwijs (doelen, gestructureerd onderwijs, begeleiding en toetsing) binnen het coschap verloskunde en gynaecologie (master-fase geneeskunde). Dit houdt in;

  • aanpassen van het discipline-gerelateerd onderwijs binnen het coschap op basis van nieuwe beleidsontwikkelingen vanuit de afdeling Onderwijsbeleid en –Advies,
  • een rolmodel zijn voor zowel studenten als voor staf en arts-assistenten die participeren in het onderwijs aan coassistenten,
  • een aanspreekpunt voor coassistenten zijn bij problemen van welke aard dan ook, binnen de eigen instelling en bij de geaffilieerde instellingen,
  • de mededocenten van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie aansturen binnen het Erasmus MC en het aanspreekpunt zijn voor coassistentenopleiders van de discipline in de geaffilieerde instellingen,
  • de coördinator zijn van het Masterblok Verloskunde & Gynaecologie en zich bezighouden met de opzet, organisatie en uitvoering van het discipline gebonden deel van het onderwijs in dat blok,
  • deelnemen aan onderwijs gerelateerd overleg binnen het Erasmus MC, waaronder de zogenaamde Witte Jassen ceremonie, maandelijkse bijeenkomsten van het Overleg Disciplinecoördinatoren en de Curriculumcommissie Masterfase, jaarlijkse Onderwijsdagen, de Master onderwijsmiddag en de 1-2 jaarlijkse Geaffilieerde bijeenkomst Gynaecologie en Verloskunde en U bent evenals de overige collega’s coassistentenopleider, examinator en docent in het Masterblok.

De coördinator vervult mede de eindbeoordelingen van coassistenten, keuze-coassistenten en
bijzondere coassistenten zoals recidivisten en buitenlandstages. Soms valt u in bij onverwachte uitval van een collega-docent.

Deze functie biedt u een unieke mogelijkheid voor de uitbreiding van uw netwerk. Er is een goede ondersteuning vanuit het onderwijsbureau. Het afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie is voor deze taak formeel uw leidinggevende.

Naast deze onderwijstaken verricht u (poli) klinische taken als gynaecoloog. Het al dan niet doen van diensten wordt in nader overleg met elkaar afgestemd.

Werkomgeving
In het Erasmus MC werken we hard aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en vooroplopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. We werken met de nieuwste apparatuur, technieken en zorgprocessen in een state-of-the-art gebouw.

De afdeling Verloskunde en Gynaecologie bestaat uit de subafdelingen Verloskunde en Foetale Geneeskunde en Voortplantingsgeneeskunde. De subafdeling Verloskunde en Foetale Geneeskunde bestaat uit een enthousiaste, ambitieuze groep van 15 perinatologen, 1 gynaecoloog foetale geneeskunde, 2 fellows, een internist, 11 arts-echoscopisten, 12 klinisch verloskundigen en een grote groep wetenschappelijke medewerkers, waaronder een hoogleraar periconceptie epidemiologie. De subafdeling vormt een sector met de IC-Neonatologie. De subafdeling Voortplantingsgeneeskunde bestaat uit een een hoogleraar reproductieve endocrinologie en infertiliteit en een drietal gynaecologen subspecialisten voortplantingsgeneeskunde. Daarnaast is een fellow voortplantingsgeneeskunde en een 4 tal embryologen werkzaam binnen het Voortplantingscentrum samen met een 6 tal fertiliteitsartsen en een tweetal seksuologen en drie Andrologen.
Het wetenschappelijk onderzoek concentreert zich op de thema’s ‘embryonale gezondheid en foetale & neonatale zorg’ en ‘transmurale verloskundige zorginnovatie’ Binnen de Voortplantingsgeneeskunde vormt onderzoek naar reproductieve veroudering een derde speerpunt.

Profiel
U bent geregistreerd als gynaecoloog. Affiniteit met onderwijs is een must. Het hebben of binnenkort behalen van een BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs) strekt tot aanbeveling. Zowel jonge klaren als reeds gevestigde gynaecologen die graag hun loopbaan in de academie willen voortzetten worden uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken.

Wat bieden wij
Het bruto maandsalaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 11585,- (schaal UMS) bij een volledige werkweek. Het betreft een aanstelling van min. 32 tot max. 40 uur. Daarnaast bieden wij onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, een individueel reiskostenbudget en eventuele studiemogelijkheden. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (UMC).

Inlichtingen
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof. dr. Eric Steegers, gynaecoloog en afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie via het secretariaat Verloskunde en Gynaecologie, telefoon: 010 703 6886. Voor overige informatie kunt u contact opnemen met recruitment.

Solliciteren via de button.

Bekijk alle vacatures