Chef de Clinique Gynaecologie, aandachtsgebied oncologie – Zuyderland Ziekenhuis

Publicatiedatum
31 oktober 2022
Locatie
Sittard-Geleen

Uiterste sollicitatiedatum 15 november 2022

Chef de Clinique Gynaecologie, aandachtsgebied oncologie
per 01-01-2023 (0,6- 0,8 fte)

Zuyderland Medisch Centrum is een van de Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ). STZ ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiënt gericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Zij richten zich hierbij op de volgende kernthema’s: innovatie, medisch leiderschap en transitie van de zorg.

De vakgroep
 De vakgroep Verloskunde en Gynaecologie is een ambitieuze, innovatieve en daadkrachtige vakgroep met oog voor een aangename werksfeer en hoge kwaliteit van zorg en opleiding. Een team van 16 gynaecologen, A(N)IOS, physician assistants, klinisch verloskundigen, verpleegkundig specialisten en echoscopisten zorgen voor een familie gericht geboortecentrum met 2800 bevallingen, een regionaal bekkenbodem centrum, oncologische zorg, fertiliteit zorg, opleidingscentrum voor V-NOTES chirurgie en wetenschappelijke lijnen.

Binnen de gynaecologische oncologie zijn 3 gynaecologen met aandachtsgebied oncologie actief. In verband met een naderend pensioen van een van hen zoeken we per 1 januari 2023 een Chef de Clinique, waarbij uitzicht op een plaats in de vakgroep tot de mogelijkheden behoort. De oncologische zorg vindt plaats in een netwerk verband samen met het MUMC+.

Wie bent u?
Wij zoeken een gynaecoloog met bewezen interesse in de gynaecologische oncologische zorg. Affiniteit voor de doelgroep wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Daarnaast zoeken we iemand die leiderschap toont in lijn-overstijgende zorgpaden, graag werkt binnen netwerken en multidisciplinaire teams en meedenkt in de transitie van gepast gebruik van zorg en zorg op de juiste plek.

Zorg met aandacht, goede communicatieve vaardigheden en betrokkenheid bij het opleiden van AIOS en fellow wordt als vanzelfsprekend geacht. Een promotietraject of anderszins blijk van wetenschappelijke interesse strekt tot aanbeveling.

Ons aanbod

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan met het MSB Zuyderland Medisch Centrum voor de duur van 1 jaar. Salariëring vindt plaats conform de AMS-regeling. Er is in verband met naderend pensioen, bij gebleken geschiktheid, uitzicht op vaste toetreding tot de vakgroep in vrije vestiging.

Interesse

Informatie kan worden ingewonnen bij Josje Langenveld vakgroep voorzitter, 06-17530662, Max Wellens, RvE manager, 06-10990936 of Mirjam Engelen, gynaecoloog (GOA), 06-22799327.

Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot 15 november 2022 gestuurd worden naar het bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, Postbus 5500, 6130 MB Sittard of per mail via msb-recruitment@zuyderland.nl

Over Zuyderland Medisch Specialistisch Bedrijf

Binnen het Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland zijn vrijgevestigd medisch specialisten en medisch specialisten in loondienst van Zuyderland Medisch Centrum verenigd. De circa 400 medisch specialisten hebben zich samengevoegd in vakgroepen. Zuyderland is als één van de 27 Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) landelijk koploper met 13 erkende topklinische functies en is sedert 2003 NIAZ-geaccrediteerd.

Aanvullende informatie

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt.

Bekijk alle vacatures