Chef de Clinique (0,8 FTE) Vakgroep Gynaecologie – Jeroen Bosch Ziekenhuis – Den Bosch

Publicatiedatum
7 september 2022
Locatie
Den Bosch

Wij hebben per 1 november 2022 ruimte voor een Chef de Clinique (0,8 FTE)

Vakgroep Gynaecologie – Jeroen Bosch Ziekenhuis

Publicatiedatum

01092022

Locatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch

Wij zoeken een gynaecoloog met aandachtsgebieden Obstetrie en Voortplantingsgeneeskunde voor een periode van 12 maanden.

Je schriftelijke sollicitatie, vergezeld van jouw curriculum vitae, kun je per e-mail richten aan de secretaresse van de Vakgroep Gynaecologie mevr. Dymph de Bekker secretariaatgynaecologie@jbz.nl.

Je komt in dienst conform de regeling AMS.

Over de vakgroep Gynaecologie:
De vakgroep (12,15 FTE en 14 gynaecologen) heeft een affiliatie met het Radboudumc voor de opleiding van AIOS en coassistenten. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een state-of-the-art perinatologie afdeling met 35 kraam- en couveusesuites. Per jaar vinden hier 3000 bevallingen plaats. In ons ziekenhuis is 24 uur per dag een gynaecoloog, anesthesioloog en OK-team aanwezig. Er is tevens 24-uurs ondersteuning door klinisch verloskundigen en arts-assistenten Op onze afdeling heerst een aangenaam werkklimaat met goede intercollegiale verhoudingen. De zorg rond high risk obstetrie, psychiatrie-obstetrie, oncologie, urogynaecologie en ook endometriose is multidisciplinair georganiseerd. Het Centrum Voortplantingsgeneeskunde heeft een topklinische status. Transport-IVF vindt plaats binnen Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant.

Functie eisen:
We zoeken een gynaecoloog, die ons team tijdelijk wil komen versterken. Je bent een patiëntgerichte, enthousiaste en ondernemende collega. Je participeert in de pijlers Perinatologie en Voortplantingsgeneeskunde. Je voert poliklinische en klinische taken perinatologie uit. Je bent medeverantwoordelijk voor de directe patiëntenzorg en supervisie op het Centrum Voortplantingsgeneeskunde. Je participeert naar rato in de diensten. Daarnaast ben je inzetbaar voor supervisie van assistenten (niet) in opleiding tot gynaecoloog en co-assistenten. De functie lijkt ons aantrekkelijk voor jonge gynaecologen die hun professionele profiel willen uitbreiden op deze gebieden.

sluitingsdatum : 26-09-2022
ziekenhuis : Jeroen Bosch Ziekenhuis, Henry Dunantstraat 1, 5223 GZ ’s-Hertogenbosch
vacaturenummer : 2022-02
Inlichtingen : dr. Jan Peter de Bruin, voorzitter j.d.bruin@jbz.nl; dr. Robbert Rijnders, penningmeester r.rijnders@jbz.nl, drs. Brenda Pijlman, medisch manager b.pijlman@jbz.nl
sollicitaties aan : mevr. Dymph de Bekker, secretariaatgynaecologie@jbz.nl
extra informatie : In het Jeroen Bosch Ziekenhuis richten we ons op het bieden van voortreffelijke zorg. Zorg die veilig en gastvrij is en waarin een open dialoog mogelijk is tussen zorgverlener en patiënt. Zorg die gegeven wordt in een stimulerende omgeving, waarin wij continu streven naar verbetering en kennisoverdracht. Bijvoorbeeld door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven en door het opleiden van jonge medische en andere professionals. Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit één kerngedachte: ‘Gewoon, omdat jij er toe doet’. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis uit ’s-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis met ruim 760 bedden en ruim 4000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het JBZ georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Informatie: www.jbz.nl

Bekijk alle vacatures