Chef de Clinique Benigne Gynaecologie

Publicatiedatum
23 oktober 2017
Locatie
OLVG West Amsterdam

De Vakgroep Verloskunde en Gynaecologie in het OLVG Amsterdam, locatie West, heeft zich ontwikkeld tot een groeiende praktijk, waarbij zorg wordt geboden in een multiculturele samenleving. Het is ons streven om optimale kwaliteit van zorg en dienstverlening te bieden in goede samenwerking met de eerstelijn. Moeder-kind zorg, minimaal invasieve zorg, onderwijs (vernieuwing) en opleiding behoren tot onze speerpunten. Er is een affiliatie in de opleiding tot specialist met het VUMC en het AMC en een intensieve samenwerking met de Verloskunde Academie Amsterdam.

Er wordt gewerkt in een enthousiast, dynamisch, professioneel en multidisciplinair team van gynaecologen, een seksuoloog, arts-assistenten, klinisch verloskundigen, O&G verpleegkundigen, echoscopisten en pediaters, waarin ruimte is voor eigen initiatieven en ontplooiing. Wij vormen sinds 2015 een gezamenlijke vakgroep met de locatie Oost waarbij er een zeer plezierige samenwerking is, met gemeenschappelijk overleg en lateralisatie. De maatschap van gynaecologen bestaat op locatie West momenteel uit 10 gynaecologen (8,75 fte) en 2 Chef de Clinique (1,65 fte).

Per 1 januari 2018 is er nog een vacature voor :
1 Chef de Clinique (M/V) ( voorkeur 1,0 fte)
Met specifieke belangstelling/expertise voor de Benigne Gynaecologie

Onze wensen

U bent een collega die open en efficiënt communiceert, zowel in relatie tot patiënten als tot collega’s en medewerkers. In uw vak bent u ambitieus, flexibel, van hoog niveau en innovatief. Een actieve inbreng in opleiding, onderwijs en aantoonbare wetenschappelijke belangstelling wordt gevraagd. U bent bereid tot participatie in organisatie-/afdelingstaken

Wij bieden

Een werkklimaat dat wordt gekenmerkt door collegialiteit, respect, transparantie en veiligheid. De functie biedt u de mogelijkheid uzelf te blijven ontwikkelen in een groeiende afdeling.

Informatie

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Mw Dr C. Radder, vakgroepvoorzitter locatie West of mw Dr E.A Bakkum Unitleider, of mw Drs D.K.E van Dijken c.radder@olvg.nl of d.dijken@olvg.nl (020) 5108 400 Uw schriftelijke of digitale sollicitatie kunt u, binnen zes weken, richten aan bovengenoemde personen. Wilt u meer informatie over het OLVG, kijkt u dan op onze website http://www.olvg.nl/.

sluitingsdatum : 14-12-2017
ziekenhuis : OLVG West Amsterdam
vacaturenummer : 7-2017
inlichtingen : d.dijken@olvg.nl
sollicitaties aan : c.radder@olvg.nl of d.dijken@olvg.nl
extra informatie : vacature voor een 3e Chef de Clinique per 1-1-2018

Bekijk alle vacatures