Bestuurslid – Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb) – Den Haag

Publicatiedatum: 17 maart 2023
Locatie: Den Haag

Bestuurslid Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb) – Den Haag

Naam organisatie Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting
Standplaats Den Haag
Publicatiedatum 14 maart 2023
Sluitingsdatum 7 mei 2023

Het bestuur van Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb) zoekt een nieuw bestuurslid die beroepsmatig betrokken is bij donorconceptie. De termijn van een van de bestuursleden met dit aandachtsgebied eindigt in de loop van dit jaar.

Functieprofiel

Minimale eisen

  • U beschikt over een afgeronde medisch georiënteerde opleiding op WO-niveau;
  • U bent werkzaam op het gebied van donorconceptie of was dit tot voor kort;
  • U beschikt over ruime (medische) praktijkervaring;
  • U bent op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en de geldende procedures;
  • U bent in staat om vanuit uw specialisatie te reflecteren op het aandachtsgebied van Sdkb en om concrete situaties op dit gebied te beoordelen;
  • U bent geïnteresseerd in de ethische en maatschappelijke aspecten van donorconceptie en bent in staat deze mee te nemen in uw overwegingen, hierbij rekening houdend met zowel de huidige situatie als mogelijke ontwikkelingen op de langere termijn.

Voorkeuren

  • U vervult één of meer maatschappelijke functies die een relatie hebben met vraagstukken rondom donorconceptie;
  • U heeft publicaties over, of doet onderzoek naar vraagstukken rondom donorconceptie of het achterhalen van afstammingsgegevens.

Over Sdkb

Sinds 1 juni 2004 voorziet de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in regels betreffende de registratie, het beheer en de verstrekking van donorgegevens in geval van kunstmatige donorbevruchting. Voor de uitvoering van de wet is de Stichting dkb in het leven geroepen. De Stichting dkb wordt ondersteund door een secretariaat dat wordt georganiseerd door en bij het CIBG. Meer algemene informatie is ook beschikbaar via www.donorgegevens.nl.

Over het bestuur

Het bestuur van de Stichting dkb bestaat uit zeven bestuursleden die door de ministers van VWS en J&V worden benoemd. Drie van de leden worden benoemd omdat zij kunstmatige bevruchting beroepsmatig toepassen of daarbij nauw betrokken zijn. Ten minste één van deze drie leden is tevens deskundig op psychosociaal terrein. Naast de voorzitter is er verder één jurist, één ethicus en één deskundig op pedagogisch terrein. Het bestuur vergadert gemiddeld achtmaal per jaar. De voorbereiding van een vergadering neemt ongeveer twee dagdelen in beslag. Er is een vacatiegeldenregeling.

Procedure

U kunt uw sollicitatie met CV uiterlijk 7 mei 2023 zenden aan de secretaris van de Stichting dkb, de heer F.C. Haartsen, info@donorgegevens.nl, of Postbus 16077, 2500 BB, Den Haag, t.a.v. Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Voor inlichtingen over de procedure en nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de Sdkb. Tel. 070 – 340 5540. Wij willen u vragen 6 juni 2023 beschikbaar te houden voor een gesprek.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae met motivatie naar:

de heer F.C. Haartsen
secretaris van de Stichting dkb
E-mailadres: info@donorgegevens.nl

Meer informatie

Over de vacature

Telefoonnummer: 070 – 340 5540 (secretariaat van de Stichting dkb)

Specifiek zoeken?