Arts-onderzoeker “Preconceptiezorg voor kwetsbare vrouwen door middel van een loyalty programma”

Publicatiedatum
18 september 2018
Locatie
Erasmus MC, Rotterdam

Kwetsbare vrouwen met een wens om zwanger te worden hebben vaker risicofactoren voor ongunstige zwangerschapsuitkomsten, maar zijn ook moeilijker te bereiken en te motiveren voor preconceptiezorg. Dit onderzoek is er op gericht om deze vrouwen op een verantwoorde manier aan te moedigen om hun leefstijl al vóór de zwangerschap te verbeteren en om de weg naar het preconceptiezorgconsult beter te vinden. Voor dit doeleinde zal een loyalty programma worden ontwikkeld, waarin kwetsbare vrouwen in toenemende mate worden beloond voor gezonde leefstijl en deelname aan preconceptiezorg. Als arts-onderzoeker zal je in een promotietraject van 3 jaar je richten op het ontwikkelen en evalueren van een loyalty programma om kwetsbare vrouwen met kinderwens te bereiken en motiveren voor preconceptiezorg. Je zal door middel van focusgroepen de specifieke wensen en behoeften van de doelgroep in kaart brengen en verwerken in een ethisch framework. Op basis van dit framework wordt het loyalty programma ontwikkeld en ingebed in een digitaal preconceptiezorgplatform. De effectiviteit van het programma zal vervolgens in een gerandomiseerde studie worden onderzocht.

sluitingsdatum : 30-09-2018
ziekenhuis : Erasmus MC, Rotterdam, Wytemaweg 80, 3015 CN Rotterdam
vacaturenummer : 31.10.18.TS
Inlichtingen : Jerry Chandansingh, recruiter, telefoon: (0)1070449
sollicitaties aan : dr. M.P.H. (Wendy) Koster, senior onderzoeker Periconceptie Epidemiologie, m.p.h.koster@erasmusmc.nl
extra informatie : Meer informative over deze vacature: https://www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/20982/arts-onderzoeker-preconceptiezorg-voor-kwetsbare-vrouwen-door-middel-van-een-loyalty

Bekijk alle vacatures