Arts in opleiding tot Gynaecoloog (AIOS) OOR – Amsterdam

Publicatiedatum
3 augustus 2021
Locatie
Amsterdam

De opleidingen Obstetrie & Gynaecologie in AMC en VUmc gaan per 1 januari 2022 samen tot de opleiding Obstetrie & Gynaecologie Amsterdam UMC, onderdeel van OOR Amsterdam.

Tot OOR Amsterdam behoren naast Amsterdam UMC ook het Spaarne Gasthuis in Haarlem, de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, het Zaans Medisch Centrum in Zaandam, het Diakonessenhuis in Utrecht, het OLVG Amsterdam, het Tergooi ziekenhuis in Blaricum, het Flevoziekenhuis in Almere en het Antoni van Leeuwenhoek/NKI in Amsterdam.

Voor het startjaar 2022 zijn er negen opleidingsplaatsen beschikbaar voor de opleiding tot gynaecoloog binnen OOR Amsterdam. De sollicitatieprocedure vindt plaats in september 2021.

Opleiding
OOR Amsterdam biedt een volledige en gedifferentieerde opleiding tot gynaecoloog, waarbij de herziening van het regionale opleidingsplan wordt gebaseerd op het in 2021 ontwikkelde landelijke opleidingsplan LOGO.

De eerste twee jaar van de opleiding worden gevolgd in één van de niet-universitaire klinieken. Het derde en vierde jaar wordt in Amsterdam UMC doorgebracht. Vervolgens vindt er in de laatste twee jaar differentiatie plaats, gedeeltelijk academisch en gedeeltelijk perifeer naar invulling door de AIOS. Gedurende de gehele opleiding bekwaamt de AIOS zich in kennis en vaardigheden en werkgerelateerde competenties, alsook in thema’s ten aanzien van persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Functiebeschrijving
Voorwaarden voor deelname
Vanzelfsprekend ben je gemotiveerd voor de opleiding binnen OOR Amsterdam, ben je collegiaal en beschik je over uitstekende sociale en contactuele vaardigheden.

Je bent in het bezit van het basisartsdiploma en je hebt minimaal één jaar klinische ervaring als ANIOS in een opleidingsziekenhuis met een erkenning voor de opleiding Obstetrie & Gynaecologie, óf je hebt een Tropenopleiding afgerond, waarbij je minimaal één jaar ervaring hebt binnen de Obstetrie & Gynaecologie.

Het is van belang dat het opleidingsteam van het ziekenhuis waar je je ervaring hebt opgedaan, jouw sollicitatie voor de opleiding steunt.

Referentiebrieven of aanbevelingen op een andere manier zullen door de selectiecommissie niet in behandeling worden genomen, maar wel zal de door jou aangegeven steun vanuit de betreffende kliniek door onze opleidingscoördinator worden gecheckt.

Voor kandidaten vanuit een PhD traject geldt -naast bovenstaande punten- dat zij in aanmerking komen voor deelname als het proefschrift reeds is afgerond of tenminste de fase is bereikt waarbij de promotor akkoord heeft gegeven het manuscript in te sturen naar de leescommissie.

Pluspunten voor deelname
Binnen OOR Amsterdam streven wij naar een transparante en gestructureerde sollicitatieprocedure waarbij wij aandacht zullen hebben voor en streven naar diversiteit binnen de AIOS-en beroepsgroep.

Er zal binnen de procedure bijzondere aandacht zijn voor de volgende items en/of competenties:

  • PhD traject (voorwaarde voor deelname: afgerond of akkoord voor indienen bij leescommissie)
  • Overige aantoonbare wetenschappelijke ervaring
  • Aantoonbare organisatorische of bestuurlijke ervaring
  • Aantoonbare onderwijservaring
  • Aantoonbare ervaring in innovatie en techniek
  • Bijzondere maatschappelijk relevante ervaring
  • Relevante andere opleidingen

Arbeidsvoorwaarden
De aanstelling geschiedt bij de instelling waar je wordt geplaatst. De arbeidsvoorwaarden van de daar geldende CAO zijn van toepassing. Perifere ziekenhuizen en academische ziekenhuizen hebben elk een eigen CAO, deze twee CAO’s kennen verschillende regels ten aanzien van onder meer salaris, toelagen en arbeidsuren per week.

Sollicitatieprocedure
Je wordt van harte uitgenodigd mee te doen aan de selectieronde van OOR Amsterdam wanneer je aan de voorwaarden voor deelname voldoet en je met één of meerdere van hierboven genoemde pluspunten kunt bijdragen aan de diversiteit van onze AIOS-en beroepsgroep.

De sollicitatieprocedure bestaat uit een voorselectie en wordt gevolgd door een gespreksronde.

Om deel te nemen aan de selectie vul je vóór 25 augustus 23:59 het digitale sollicitatieformulier in, via deze link: https://vrouw.care/sollicitatie-aios/

Binnen een week na invullen krijg je een bevestiging van ontvangst, wanneer bevestiging uitblijft adviseren wij je contact op te nemen met de opleidingscoördinator.

De selectiecommissie selecteert de kandidaten voor de gespreksronde anoniem; hierbij worden de naam (NAW gegevens) en de kliniek waarin de kandidaat gewerkt heeft niet kenbaar gemaakt aan de commissieleden. Op deze manier wordt geprobeerd een zo objectief mogelijk beeld van de kandidaat en zijn of haar competenties te krijgen.

De commissie zal het sollicitatieformulier scoren op de eerdergenoemde items.

Hierna zal de selectiecommissie bekend maken of je wordt uitgenodigd voor een gesprek in de gespreksronde.

De gespreksronde bestaat voor iedere kandidaat uit één dagdeel met drie gestructureerde gesprekken met vertegenwoordigers uit de clusterziekenhuizen en daarna een korte plenaire toelichting op de sollicitatie. Deze toelichting kan maximaal drie minuten duren, de punten waarover we graag iets meer horen in deze toelichting worden bij de uitnodiging voor de gespreksronde aangegeven.

De gesprekken vinden plaats op 15 en 16 september 2021 in de middag en avond.

Je krijgt uiterlijk één week vóór de gespreksronde bericht of je wordt uitgenodigd.

Contact
Voor eventuele vragen kan je contact opnemen met opleidingscoördinator O&G Amsterdam UMC Mail: opleidingobsgyn@amsterdamumc.nl
Via haar zijn bereikbaar:
Mw. dr. G. Fons, opleider O&G Amsterdam UMC, locatie AMC
Mw. dr. A.W. Valkenburg-vd Berg, opleider O&G Amsterdam UMC, locatie VUmc
Mw. dr. J. Gianotten, plaatsvervangend opleider Spaarne Gasthuis Haarlem, OOR-vertegenwoordiger

Bekijk alle vacatures