Arts-asssistent in opleiding (aios) Obstetrie & Gynaecologie in Leids Opleidingscluster Obstetrie en Gynaecologie (LOCOG)

Publicatiedatum
11 augustus 2022
Locatie
Leiden

ARTS-ASSISTENT IN OPLEIDING (AIOS) Obstetrie & Gynaecologie
in Leids Opleidingscluster Obstetrie en Gynaecologie (LOCOG)

De afdeling Obstetrie & Gynaecologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) coördineert een
door de NVOG geïnitieerd opleidingscluster. Hierin participeren het Leids Universitair Medisch Centrum,
het HagaZiekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum (Den Haag), het Groene Hart Ziekenhuis (Gouda) en
het Reinier de Graaf Gasthuis (Delft).

De sollicitatieronde voor de opleidingsplaatsen van 2023 is geopend. De sollicitatiegesprekken staan
gepland voor donderdag 13 oktober 2022.

De sollicitatiecommissie bestaat uit alle opleiders uit de cluster en twee AIOS.

Functie-eisen
U bent in het bezit van een basisartsdiploma, beschikt over goede sociale – en contactuele vaardigheden en
bent bestand tegen het werken op onregelmatige tijden en in acute situaties.
Klinische ervaring en aantoonbare profilering/nevenactiviteiten op een al dan niet medisch-inhoudelijk
thema (zoals bijvoorbeeld onderwijs, management, innovatie en/of wetenschap) strekt tot aanbeveling.
Bij profilering middels een promotie geldt de eis dat het promotietraject bij de start van de opleiding in de
afrondende fase is, d.w.z. dat de afronding van het proefschrift binnen een jaar na aanvang van de
opleiding zal plaatsvinden.

Arbeidsvoorwaarden
De aanstelling geschiedt in de kliniek waar u wordt geplaatst. De arbeidsvoorwaarden van deze kliniek zijn
voor u van toepassing. De opleiding volgt het Landelijk Opleidingsplan Obstetrie en Gynaecologie (LOGO),
wordt regionaal ingevuld en uitgevoerd op basis van uw Individuele Opleidings Plan (IOP). Het curriculum
duurt zes jaar. Op basis van verkregen competenties kan uw opleiding sneller verlopen.

Informatie
Voor algemene informatie over de opleiding kunt u zich wenden tot Ivanka Bekker, opleidingsondersteuner LOCOG, 071-526 2896 (ma-di-wo-do), i.bekker@lumc.nl.

Sollicitatie
Uw digitale sollicitatiebrief, voorzien van up-to-date CV met pasfoto én het ingevulde NVOG sollicitatieformulier (www.nvog.nl), gericht aan mw Dr M. Sueters (opleider), dient uiterlijk 7 september in ons
bezit te zijn. U stuurt uw sollicitatie naar i.bekker@lumc.nl. Ontvangst wordt bevestigd.

Sluitingsdatum: 7 september 2022

Bekijk alle vacatures