Arts-assistent in opleiding m/v, cluster Nijmegen

Publicatiedatum
31 juli 2018
Locatie
Radboudumc, Nijmegen

In het opleidingscluster Nijmegen komen twee vacatures vrij voor een AIOS in 2019. In het opleidingscluster Nijmegen participeren het Radboudumc te Nijmegen, het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s-Hertogenbosch, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen, het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem, het Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede, en het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven.

Functie-eisen:
U bent in het bezit van een basisartsdiploma, u beschikt over goede sociale en contactuele vaardigheden en bent bestand tegen het werken op onregelmatige tijden. Enige ANIOS-ervaring en aantoonbare wetenschappelijke belangstelling strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden:
De aanstelling geschiedt bij de instelling waar u wordt geplaatst. De arbeidsvoorwaarden van deze instelling zijn voor u van toepassing.

Datum: 01-08-2018
Sluitingsdatum: 31-08-2018
Ziekenhuis/plaats: Radboudumc te Nijmegen
Vacaturenummer: xx
Inlichtingen bij: mevr. dr. A.C. Bolte, opleider; telefoon 024 – 361 47 47, e-mail: obg-secr-verloskunde@umcn.nl.
Sollicitatie aan: mw. dr. A.C. Bolte, opleider. Uw brief met up-to-date CV dienen uiterlijk 31 augustus 2018 in ons bezit te zijn. Sollicitaties die na deze datum binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. U ontvangt via uw e-mailadres een bericht van ons ter bevestiging van de ontvangst van uw brief. Bij de kandidaten die voor de gesprekken worden uitgenodigd zal voorafgaand aan de gesprekken een e-assessment worden afgenomen. Deze e-assessments zullen in de tweede helft van september 2018 plaatsvinden (zodra de data hiervan bekend zijn, zullen deze kenbaar worden gemaakt middels deze vacature of middels een e-mail naar de sollicitanten). De sollicitatiegesprekken zullen worden gevoerd in drie commissies, bestaande uit de opleiders, en een afvaardiging van de assistenten van het cluster.
Wij ontvangen uw brief bij voorkeur per e-mail: Elly.vanBoxtel@radboudumc.nl.
Adres: Radboudumc, T.a.v. E. van Boxtel 791, Verloskunde en Gynaecologie, Postbus 9101, 6500 HB NIJMEGEN.
Extra informatie: kandidaten die voorgedragen worden vanuit de clusterklinieken hebben een grotere kans uitgenodigd te worden voor een gesprek dan kandidaten van buiten het cluster. De 6 kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek hebben allen gelijke kansen.
De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 3 oktober 2018. U krijgt uiterlijk 20 september 2018 via uw e-mailadres bericht van ons met de mededeling of u geselecteerd bent voor de gesprekken.

Bekijk alle vacatures