Arts-assistent In Opleiding (AIOS) Verloskunde & Gynaecologie, m/v 100%, LUMC

Publicatiedatum
9 juli 2018
Locatie
LUMC, Leiden

De afdelingen Verloskunde & Gynaecologie van het LUMC coördineren een door de NVOG geïnitieerd opleidingscluster. Hierin participeren het Leids Universitair Medisch Centrum, het HagaZiekenhuis, het Haaglanden Medisch Centrum beide in Den Haag, het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft.

Voor de opleidingsplaatsen van 2019 vindt de sollicitatieronde binnenkort plaats. De sollicitatiegesprekken staan gepland voor 4 oktober 2018.

De sollicitatiecommissie bestaat uit de opleiders van de cluster en twee AIOS.

Functie-eisen
U bent in het bezit van een basisartsdiploma, u beschikt over goede sociale en contactuele vaardigheden en bent bestand tegen het werken op onregelmatige tijden. Enige klinische ervaring en aantoonbare weten­schappelijke belangstelling strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden
De aanstelling geschiedt bij de kliniek waar u wordt geplaatst. De arbeidsvoorwaarden van deze kliniek zijn voor u van toepassing. De opleiding volgt het landelijke 6-jarige curriculum, wordt regionaal ingevuld en wordt uitgevoerd op basis van uw Individuele OpleidingsPlan (IOP). Op basis van verkregen competenties kan uw opleiding sneller verlopen.

Informatie
Voor algemene informatie over de opleiding kunt u zich wenden tot Sylvia M.G. Starrenburg, opleidings­ondersteuner Leidse Opleidingscluster Obstetrie en Gynaecologie, 071-526.3332 (ma-woe-do tot 15.00 uur), s.m.g.starrenburg@lumc.nl.

Sollicitatie
Uw digitale sollicitatie, voorzien van up-to-date CV met ingescande pasfoto, én het ingevulde NVOG solli­citatieformulier dient uiterlijk 21 augustus 2018 in ons bezit te zijn. U krijgt van ons bericht van ontvangst. U richt uw sollicitatie aan Prof. Dr. J.M.M. van Lith, opleider.

U stuurt uw sollicitatie naar s.m.g.starrenburg@lumc.nl.

Sluitingsdatum: 21 augustus 2018

Bekijk alle vacatures