Arts-assistent in opleiding tot gynaecoloog – opleidingscluster Nijmegen – Radboud MC – Nijmegen

Publicatiedatum
19 maart 2021
Locatie
Nijmegen

Arts-assistent in opleiding tot gynaecoloog m/v, cluster Nijmegen

Arts-assistent in opleiding tot gynaecoloog m/v, cluster Nijmegen

In het opleidingscluster Nijmegen komen begin 2022 twee vacatures vrij voor een AIOS.
In het opleidingscluster Nijmegen participeren het Radboudumc te Nijmegen, het Jeroen Bosch Ziekenhuis te
‘s-Hertogenbosch, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen, het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem, het Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede, en het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven.

Functie-eisen:
U bent in het bezit van een basisartsdiploma, u beschikt over goede sociale en contactuele vaardigheden, en bent bestand tegen het werken op onregelmatige tijden. Enige ANIOS-ervaring strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden:
De aanstelling geschiedt bij de instelling waar u wordt geplaatst. De arbeidsvoorwaarden van deze instelling zijn voor u van toepassing.

Datum: 22-03-2021
Sluitingsdatum: 18-04-2021
Ziekenhuis/plaats: Radboudumc te Nijmegen
Vacaturenummer: xx

Sollicitatiereglement: 20210317 Sollicitatiereglement 2021 RadboudUMC

Inlichtingen bij: mevr. dr. A.C. Bolte, opleider; telefoon 024 – 309 79 72, e-mail: Elly.vanBoxtel@radboudumc.nl.
Sollicitatie aan: mw. dr. A.C. Bolte, opleider. Uw brief met up-to-date CV dienen uiterlijk 18 april 2021 in ons bezit te zijn. Sollicitaties die na deze datum binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. U ontvangt via uw
e-mailadres een bericht van ons ter bevestiging van de ontvangst van uw brief. De sollicitatiegesprekken zullen worden gevoerd in drie commissies, bestaande uit de opleiders, en een afvaardiging van de assistenten van het cluster.
Wij ontvangen uw brief bij voorkeur per e-mail: Elly.vanBoxtel@radboudumc.nl.

Adres: Radboudumc, T.a.v. E. van Boxtel 623, Verloskunde en Gynaecologie, Postbus 9101, 6500 HB NIJMEGEN.
Extra informatie: kandidaten die voorgedragen worden vanuit de clusterklinieken hebben een grotere kans uitgenodigd te worden voor een gesprek dan kandidaten van buiten het cluster. De 6 kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek hebben allen gelijke kansen. Aan deze 6 kandidaten zal gevraagd worden een 360 graden beoordeling in de vorm van 3 TIPS en 3 TOPS aan te leveren.
De gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 21 mei as. U krijgt uiterlijk woensdag 5 mei 2021 via uw e-mailadres bericht van ons met de mededeling of u geselecteerd bent voor de gesprekken.

Bekijk alle vacatures