ARTS-ASSISTENT IN OPLEIDING TOT GYNAECOLOOG M/V – Cluster OORZON – MUMC

Publicatiedatum
14 juli 2022
Locatie
Cluster OORZON - MUMC

Wij zijn op zoek naar:

ARTS-ASSISTENT IN OPLEIDING TOT GYNAECOLOOG M/V

Het betreft een tijdelijk, fulltime dienstverband van 46 uren per week voor de duur van de opleiding.

Cluster OORZON Obstetrie en Gynaecologie bestaat uit 4 ziekenhuizen: het Maastricht Universitair Medisch Centrum+, het Zuyderland Medisch Centrum, het Maxima Medisch Centrum en het VieCuri Medisch Centrum Noord Limburg. De 4 ziekenhuizen hebben een zeer nauwe regionale samenwerking, niet alleen de staf maar ook de AIOS, en bieden hierdoor een opleiding tot gynaecoloog die veelzijdig is, met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Functie-eisen:
U bent in het bezit van een in Nederland erkend basisartsdiploma en u beschikt over goede sociale en contactuele vaardigheden. U kunt ook ’s nachts direct adequaat handelen en u bent bestand tegen het werken op onregelmatige tijden. U bent collegiaal, ambitieus en heeft wetenschappelijke belangstelling. U bent een gedreven basisarts, die de unieke patiënt centraal stelt, in staat is te participeren in een netwerk van zorgprofessionals, oog heeft voor gezondheid en gedrag en vooropgaat in vernieuwing.

Arbeidsvoorwaarden:
De aanstelling geschiedt bij de organisatie waar u wordt geplaatst. De arbeidsvoorwaarden van de daar geldende CAO zijn op u van toepassing. De aanstelling is voor de duur van 6 jaar in het cluster OOR ZON.

Informatie:
Voor nadere inlichtingen omtrent de functie-inhoud kunt u contact opnemen met mw. C. Willekes, hoofdopleider cluster OOR-ZON, afdeling Obstetrie en Gynaecologie, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, telefoon: 043-3874882.

Procedure:
De opleidingsplaatsen in de cluster OOR-ZON staan open voor iedereen met belangstelling voor het vak Obstetrie en Gynaecologie. Geschikte kandidaten zijn bij voorkeur enige tijd – minimaal een half jaar met goed resultaat – werkzaam geweest als ANIOS en hebben aantoonbare wetenschappelijke belangstelling. Hebt u eerder een open sollicitatiebrief naar een van de clusterpartners gezonden dan kunt u nu opnieuw uw belangstelling kenbaar maken. Alle brieven worden beoordeeld door een leescommissie die een voorselectie maakt van kandidaten voor de sollicitatiegesprekken. De sollicitatiegesprekken worden gehouden met diverse commissies, bestaande uit een gebalanceerde mix van academische en perifere opleiders, gynaecologen en assistenten in opleiding. De sollicitatiegesprekken met de drie commissies bestaan uit gestructureerde gesprekken waarbij voornamelijk gekeken wordt naar de diverse competenties in het huidige en toekomstige opleidingsplan. U krijgt tijdig de namen door van de leden van de sollicitatiecommissie.

Sollicitaties:
Uw digitale sollicitatie met up-to-date CV via het NVOG sollicitatieformulier, dient voor 15 augustus 2022 in ons bezit te zijn.

Uw sollicitatie stuurt u per mail aan: secretariaathoofdopleider.obgyn@mumc.nl

De gesprekken zullen plaatsvinden op 20 september in het MUMC te Maastricht. U krijgt voor 12 september a.s. bericht of u geselecteerd bent voor deze gesprekken.

Bekijk alle vacatures