Arts-assistent in opleiding tot gynaecoloog m/v, cluster Nijmegen

Publicatiedatum
9 februari 2022
Locatie
Nijmegen

In het opleidingscluster Nijmegen komen twee vacatures vrij voor een AIOS, een plek per 01-07-2022 en een plek begin 2023. In het opleidingscluster Nijmegen participeren het Radboudumc te Nijmegen, het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s-Hertogenbosch, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen, het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem, het Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede, en het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven.

Functie-eisen:
U bent in het bezit van een basisartsdiploma, u beschikt over goede sociale en contactuele vaardigheden, en bent bestand tegen het werken op onregelmatige tijden. Enige ANIOS-ervaring strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden:
De aanstelling geschiedt bij de instelling waar u wordt geplaatst. De arbeidsvoorwaarden van deze instelling zijn voor u van toepassing.

Datum: 09-02-2022
Sluitingsdatum: 08-03-2022
Ziekenhuis/plaats: Radboudumc te Nijmegen
Inlichtingen bij: mevr. dr. A.C. Bolte, opleider; telefoon 024 – 309 79 72, e-mail: Elly.vanBoxtel@radboudumc.nl.
Sollicitatie aan: mw. dr. A.C. Bolte, opleider. Uw brief met up-to-date CV dienen uiterlijk 8 maart as. in ons bezit te zijn. Sollicitaties die na deze datum binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. U ontvangt via uw e-mailadres een bericht van ons ter bevestiging van de ontvangst van uw brief. De sollicitatiegesprekken zullen worden gevoerd in drie commissies, bestaande uit de opleiders, en een afvaardiging van de assistenten van het cluster.
Wij ontvangen uw brief bij voorkeur per e-mail: Elly.vanBoxtel@radboudumc.nl.
Adres: Radboudumc, T.a.v. E. van Boxtel 623, Verloskunde en Gynaecologie, Postbus 9101, 6500 HB NIJMEGEN.
Extra informatie: kandidaten die voorgedragen worden vanuit de clusterklinieken hebben een grotere kans uitgenodigd te worden voor een gesprek dan kandidaten van buiten het cluster. De 6 kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek hebben allen gelijke kansen.
Aan deze 6 kandidaten zal gevraagd worden een 360 graden beoordeling in de vorm van 3 TIPS en 3 TOPS aan te leveren.
De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 20 april a.s.. U krijgt uiterlijk woensdag 30 maart via uw e-mailadres bericht van ons met de mededeling of u geselecteerd bent voor de gesprekken.

Bekijk alle vacatures