ARTS-ASSISTENT IN OPLEIDING (AIOS) Obstetrie & Gynaecologie, m/v 100%, LUMC

Publicatiedatum
14 augustus 2020
Locatie
LUMC, Leiden

De afdeling Obstetrie & Gynaecologie van het LUMC coördineert een door de NVOG geïnitieerd opleidingscluster. Hierin participeren het Leids Universitair Medisch Centrum, het HagaZiekenhuis (Den Haag), het Haaglanden Medisch Centrum (Den Haag), het Groene Hart Ziekenhuis (Gouda) en het Reinier de Graaf Gasthuis (Delft).
Voor de opleidingsplaatsen van 2021 vindt de sollicitatieronde binnenkort plaats. De sollicitatiegesprekken staan gepland voor 8 oktober 2020.
De sollicitatiecommissie bestaat uit de opleiders van de cluster en minsten twee AIOS.

Functie-eisen
U bent in het bezit van een basisartsdiploma, u beschikt over goede sociale en contactuele vaardigheden en bent bestand tegen het werken op onregelmatige tijden. Enige klinische ervaring en aantoonbare weten¬schappelijke belangstelling strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden
De aanstelling geschiedt bij de kliniek waar u wordt geplaatst. De arbeidsvoorwaarden van deze kliniek zijn voor u van toepassing. De opleiding volgt het landelijke 6-jarige curriculum, wordt regionaal ingevuld en wordt uitgevoerd op basis van uw Individuele OpleidingsPlan (IOP). Op basis van verkregen competenties kan uw opleiding sneller verlopen.

Informatie
Voor algemene informatie over de opleiding kunt u zich wenden tot Ivanka Bekker, opleidings-ondersteuner Leidse Opleidingscluster Obstetrie en Gynaecologie, 071-526.2896 (ma-di-wo-do), i.bekker@lumc.nl.

Sollicitatie
Uw digitale sollicitatie, voorzien van up-to-date CV met ingescande pasfoto, én het ingevulde NVOG sollicitatieformulier dient uiterlijk 30 augustus in ons bezit te zijn. U krijgt van ons bericht van ontvangst. U richt uw sollicitatie aan mw. dr. M. Sueters, opleider.
U stuurt uw sollicitatie naar i.bekker@lumc.nl.

Sluitingsdatum: 30 augustus 2020
ziekenhuis : LUMC, opleidingscluster Leiden, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden
vacaturenummer : 2021
Inlichtingen : Ivanka Bekker
sollicitaties aan : Mw. dr. M. Sueters
extra informatie : Deze ronde betreft de instroom in de opleidingscluster voor 2021. In principe zijn 4 opleidingsplekken beschikbaar.

Bekijk alle vacatures