Amsterdam UMC zoekt gynaecoloog-fellow perinatologie (v/m) 0,8 FTE

Publicatiedatum
4 december 2018
Locatie
Amsterdam UMC, Amsterdam

Wil jij werken in een omgeving waar verdieping in de perinatologie kansen biedt?
Het Amsterdam UMC heeft een tweede- en derdelijns verloskundige functie op locatie AMC en VUmc. De regionale organisatie van de geboortezorg wordt als een team op twee locaties aangestuurd en omvat het grootste gebied in Nederland.  De derdelijns verloskundige zorg is ondergebracht binnen de Obstetric High Care op beide locaties en zal in de toekomst op de locatie AMC zijn. Daarnaast is er een grote subafdeling voor Prenatale Geneeskunde.
Binnen de afdeling Verloskunde bestaat met ingang van 1 februari 2019 een vacature voor een

Gynaecoloog- fellow Perinatologie (V/M) 0,8 FTE

Ons team bestaat uit een enthousiaste, ambitieuze groep van perinatologen en fellows-obstetrie, die nauw samenwerken met klinisch verloskundigen, arts-assistenten, (arts)echoscopisten en obstetrisch/medium care verpleegkundigen.

Wij werken in hoogkwalitatieve settings voor de multiculturele populatie uit Amsterdam en omstreken, met de bijbehorende specifieke problematiek. Vooral (psycho-)sociale problematiek, HIV-infectie, onderliggende interne problematiek en de hoge incidentie van hypertensieve aandoeningen en vroeggeboorte, bepalen onze aandachtsgebieden. Wij zorgen als perinatale centra voor tertiair verwezen vrouwen met complexe obstetrische pathologie, terwijl op onze spoedeisende hulp vrouwenziekten en jonge zwangerschapsunits het vak in de volle breedte wordt uitgeoefend. Onze samenwerking met andere disciplines zoals Neonatologie, Anesthesie, Klinische genetica en Interne geneeskunde is goed.

Wij zijn zeer actief in wetenschappelijk onderzoek. Naast participatie in de Consortium studies hebben we specifieke onderzoekslijnen zoals preeclampsie/HELLP, cardiale ziekten, (extreme) vroeggeboorte, niet-invasieve echoscopische screening en intra uteriene programmering. We participeren enthousiast in de opleidingen tot medisch specialist, arts, verpleegkundige of (klinisch) verloskundige.

Wij hebben op korte termijn een vacature voor een fellow-perinatologie voor een periode van 24 maanden. De werkzaamheden zullen verricht worden binnen de (Obstetric High Care) verpleegafdeling, de verloskamers., de polikliniek verloskunde en de subafdeling Prenatale Diagnostiek en Therapie met stages op de NICU, volwassen IC, klinische genetica. Het eerste jaar van het fellowship wordt gewerkt op locatie VUMC, het 2e jaar op locatie AMC.

De functie Gynaecoloog-fellow Perinatologie:
Functie-eisen: 
U bent geregistreerd gynaecoloog en bij voorkeur gepromoveerd.
Arbeidsvoorwaarden voor beide functies: 
De CAO-UMC is op deze functies van toepassing. De kandidaat zal een passend salarisaanbod worden gedaan.
Informatie: 
Voor informatie over de functies kunt u zich wenden tot Prof.dr. E. Pajkrt, hoofd afdeling Verloskunde Amsterdam UMC (e.pajkrt@amc.nl), dr. M.A.G.J. Wouters, perinatoloog locatie VUMC (MGAJ.Wouters@vumc.nl) of  dr. J.W. Ganzevoort, perinatoloog locatie AMC (j.w.ganzevoort@amc.nl). Voor informatie omtrent de arbeidsvoorwaarden kunt u contact opnemen met mevrouw van den Burgh, P&O-adviseur, telefoonnummer 020-5660273.
Brieven: Je reactie inclusief je curriculum vitae kan je voor 10 januari 2019 per email richten naar Prof. Dr. E. Pajkrt. De gesprekken zullen in de 3e week van januari plaatsvinden.

Bekijk alle vacatures