Amphia Ziekenhuis zoekt gynaecoloog-oncoloog

Publicatiedatum
10 juli 2020
Locatie
Amphia Ziekenhuis, Breda

De vakgroep Gynaecologie en verloskunde heeft per 1 januari 2021 ruimte voor een gynaecoloog-oncoloog/gynaecoloog met aandachtsgebied oncologie (75-100%).

Amphia is met 280 medisch specialisten, 4500 medewerkers en 350 vrijwilligers één van de grootste STZ ziekenhuizen in Nederland. Sinds 2019 is op de hoofdlocatie in Breda een modern nieuw ziekenhuis gereed, geheel gericht op de toekomst, met kansen voor het realiseren van al onze ambities, waaronder topzorg op meerdere gebieden, in alle vakken.
Het Medisch Specialistisch Bedrijf – Amphia is een zelfstandige coöperatie van medisch specialisten. Het MSB-A werkt nauw samen met de Amphia organisatie. Naast de patiëntenzorg wordt door het MSB-A veel aandacht besteed aan onderwijs, innovatie en wetenschappelijk onderzoek.

Het Team
Met 18 gynaecologen (15.5 FTE) waarvan 3 chef de clinique zijn we een grote vakgroep. Alle aandachtsgebieden zijn binnen onze vakgroep vertegenwoordigd en functioneren in commissies met eigen mandaat. Op ons verloskamercomplex vinden jaarlijks circa 3000 bevallingen op medische indicatie plaats, met 24 uurs-begeleiding van klinisch verloskundigen/PA-verloskundigen. Het opleiden van arts-assistenten (cluster Rotterdam), coassistenten (cluster Rotterdam en Utrecht) en verloskundigen vormt een wezenlijk onderdeel van ons werk. Wij zijn actief met eigen onderzoek en participeren in andere studies o.a. binnen het landelijk consortium.

Uw Profiel
We zoeken een enthousiaste, communicatieve en slagvaardige collega met aangetoonde affiniteit voor de gynaecologische oncologie, blijkend uit een afgerond fellowship of tenminste 12 maanden differentiatie tijdens of na de opleiding. Wij nodigen ook collega’s met een deelaanstelling in een gynaecologisch oncologisch centrumziekenhuis, voor klinisch werk dan wel voor wetenschappelijke activiteiten, van harte uit om te reageren.
Een wetenschappelijk profiel (bij voorkeur blijkend uit een (bijna) afgerond proefschrift) vinden wij wenselijk, we verwachten van u actieve participatie in wetenschappelijk onderzoek. Onze ideale kandidaat heeft daarnaast aantoonbare affiniteit met innovaties in de zorg. U ziet opleiden als een van uw kerntaken en zet zich actief in voor de opleiding van zowel arts-assistenten als coassistenten.
Naast de gynaecologische oncologie is het gebruikelijk in onze vakgroep dat u participeert in een ander deelgebied van ons vak, zoals de benigne gynaecologie. Interesse en aantoonbare ervaring in de premaligne afwijkingen, zoals cervix dysplasie, vulvapoli, echoscopie van adnexafwijkingen en / of minimaal invasieve chirurgie strekt dan ook tot aanbeveling. Daarnaast zult u in het algemene dienstrooster meedraaien.
Wij zoeken een teamspeler, die naast de directe patiëntenzorg actief participeert in de organisatorische en / of financiële aspecten van ons vak.

Ons Aanbod
Voor de gynaecologische oncologie werken wij voornamelijk samen met het Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE) als centrum ziekenhuis, waarbij de operaties voor het laag en hoog stadium endometrium- en ovariumcarcinoom in Amphia plaatsvinden, inclusief de debulking chirurgie.
We zien daarnaast een groot aantal patiënten met cervix dysplasie, waarbij we sinds onze nieuwbouw een see-and-treat poli hebben ingericht voor lisexcisies.
In ons team werken op dit moment 1 gynaecoloog – oncoloog, 1 gynaecoloog met oncologie aandachtsgebied, 1 verpleegkundig specialist en 1 oncologie verpleegkundige (vacature).
Wij zijn wetenschappelijk actief en er is goede ondersteuning geborgd door een researchverpleegkundige voor de vakgroep.
Wij werken in nauwe en prettige samenwerking met de GE-chirurgen, internist oncologen, radiotherapeuten, radiologen en pathologen.

Oncologie is een van de speerpunten van Amphia. Amphia omarmt de visie waarin de patiënt door een expertteam in een expertnetwerk worden behandeld. Alle intervaldebulking operaties worden verricht samen met een oncologisch chirurg, wij zijn bezig met het inrichten van een multidisciplinaire expert poli en alle postoperatieve patiënten na chirurgische en gynaecologische ingrepen liggen op 1 gezamenlijke afdeling. Amphia heeft meerdere bovenregionale expertfuncties voor de oncologie, zoals een centrum voor immunotherapie, robot expertisecentrum, en abdominale en bekkenchirurgie waaronder chirurgische behandeling van colorectaal carcinoom inclusief metastasechirurgie en hepatobiliaire chirurgie. Bovendien hebben wij een grote blaas- en nierkanker kliniek. Binnen dit profiel vormt de behandeling van het endometrium- en ovariumcarcinoom een belangrijk onderdeel. De behandeling met PARP-remmers vindt ook in Amphia plaats.

Toetreding tot de vakgroep gynaecologie vindt plaats volgens gemaakte afspraken in de coöperatie MSB-A. Het MSB-A kent een uniforme toetredingsregeling. U krijgt in eerste instantie een proefperiode van 6 maanden (tijdelijke arbeidsovereenkomst met honorering volgens AMS afhankelijk van ervaring), waarna bij een gebleken match tussen kandidaat, vakgroep en Coöperatief dit wordt omgezet naar een praktijk in vrije vestiging.

Informatie en Sollicitatie
Nadere informatie wordt u gaarne verstrekt door Marja Dijksterhuis, gynaecoloog en voorzitter van de vakgroep (076-5951498, mdijksterhuis@amphia.nl) en/of Dineke Smedts, gynaecoloog-oncoloog (076-5955762, dsmedts@amphia.nl).
Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van referenties kunt u tot 17-8-2020 richten aan het MSB-A, t.a.v. dr. R.S. Djamin, voorzitter Bestuur MSB-A of per e-mail naar msba-secretariaat@amphia.nl. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Bijzonderheden
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in september; vorm en tijd zijn afhankelijk van het verloop van de Covid-19 epidemie.

Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Postbus 90158, 4800 RK Breda www.amphia.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Bekijk alle vacatures