6 ARTS-ASSISTENTEN IN OPLEIDING TOT GYNAECOLOOG M/V – OOR-ZON – Zuid-Oost Nederland

Publicatiedatum
24 juni 2021
Locatie
Zuid-Oost Nederland

De afdeling Obstetrie en Gynaecologie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ coördineert een door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie geïnitieerd opleidingscluster OOR-ZON. Hierin participeren, naast het Maastricht Universitair Medisch Centrum+, het Zuyderland Medisch Centrum, het Maxima Medisch Centrum en het VieCuri Medisch Centrum Noord Limburg. Voor 2022 bestaat de mogelijkheid 6 arts-assistenten in opleiding aan te stellen.

Wij zijn op zoek naar:

ARTS-ASSISTENTEN IN OPLEIDING TOT GYNAECOLOOG M/V

Het betreft een tijdelijk, fulltime dienstverband van 46 uren per week voor de duur van de opleiding.

Functie-eisen:

U bent in het bezit van een in Nederland erkend basisartsdiploma en u beschikt over goede sociale en contactuele vaardigheden. U kunt ook ’s nachts direct adequaat handelen en u bent bestand tegen het werken op onregelmatige tijden. U bent collegiaal, ambitieus en heeft wetenschappelijke belangstelling. U bent een gedreven basisarts, die de unieke patiënt centraal stelt, in staat is te participeren in een netwerk van zorgprofessionals, oog heeft voor gezondheid en gedrag en vooropgaat in vernieuwing.

Arbeidsvoorwaarden:

De aanstelling geschiedt bij de organisatie waar u wordt geplaatst. De arbeidsvoorwaarden van de daar geldende CAO zijn op u van toepassing. De aanstelling is voor de duur van 6 jaar in het cluster OOR ZON.

Informatie:

Voor nadere inlichtingen omtrent de functie-inhoud kunt u contact opnemen met mw. C. Willekes, hoofdopleider cluster OOR-ZON, afdeling Obstetrie en Gynaecologie, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, telefoon: 043-3874882.

Procedure:

De opleidingsplaatsen in de cluster OOR-ZON staan open voor iedereen met belangstelling voor het vak Obstetrie en Gynaecologie. Geschikte kandidaten zijn bij voorkeur enige tijd – minimaal een half jaar met goed resultaat – werkzaam geweest als ANIOS en hebben aantoonbare wetenschappelijke belangstelling. Hebt u eerder een open sollicitatiebrief naar een van de clusterpartners gezonden dan kunt u nu opnieuw uw belangstelling kenbaar maken. Alle brieven worden beoordeeld door een leescommissie die een voorselectie maakt van kandidaten voor de sollicitatiegesprekken. De sollicitatiegesprekken worden gehouden met diverse commissies, bestaande uit een gebalanceerde mix van academische en perifere opleiders, gynaecologen en assistenten in opleiding. De sollicitatiegesprekken met de drie commissies bestaan uit gestructureerde gesprekken waarbij voornamelijk gekeken wordt naar de diverse competenties in het huidige en toekomstige opleidingsplan

Sollicitaties:

Uw digitale sollicitatie met up-to-date CV en het ingevulde sollicitatieformulier dient voor 1 augustus 2021 in ons bezit te zijn.

Uw sollicitatie stuurt u per mail aan: secretariaathoofdopleider.obgyn@mumc.nl

De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 14 september 2021 in het MUMC te Maastricht. U krijgt voor 6 september a.s. bericht of u geselecteerd bent voor deze gesprekken.

Bekijk alle vacatures