1 Chef de Clinique (M/V) (voorkeur 1,0 fte), OLVG Oost en West te Amsterdam

Publicatiedatum
20 juli 2018
Locatie
OLVG Oost en West te Amsterdam

Advertentie CdC NVOG_07-2018
De Vakgroep Verloskunde en Gynaecologie in OLVG Oost en West te Amsterdam, heeft zich ontwikkeld tot een groeiende praktijk, waarbij zorg wordt geboden in een multiculturele samenleving. Het is ons streven om optimale kwaliteit van zorg en dienstverlening te bieden in goede samenwerking met de eerstelijn. Vrouw-moeder-kind zorg, minimaal invasieve zorg, onderwijs (vernieuwing) en opleiding behoren tot onze speerpunten. Er is een affiliatie in de opleiding tot specialist met Amsterdam UMC (VUMC en AMC) en een intensieve samenwerking met de Verloskunde Academie Amsterdam. Er wordt gewerkt in een enthousiast, dynamisch, professioneel en multidisciplinair team van gynaecologen, arts-assistenten, klinisch verloskundigen, O&G verpleegkundigen, echoscopisten en pediaters, waarin ruimte is voor eigen initiatieven en ontplooiing. Wij vormen sinds 2015 een gezamenlijke vakgroep met een locatie in Oost en een locatie in West, met een zeer plezierige samenwerking, gemeenschappelijke overleggen en uitwisselingen.

De vakgroep van gynaecologen bestaat momenteel uit 20 gynaecologen (18,4 fte), en 4 Chef de Clinique (3,5 fte).
In verband met uitval door ziekte is er per 1 september 2018 een vacature voor :

1 Chef de Clinique (M/V) ( voorkeur 1,0 fte)

Met specifieke belangstelling/expertise voor de Verloskunde, en algemene interesse in de Gynaecologie om de basiszorg te kunnen bieden.

Onze wensen
U bent een collega die open en efficiënt communiceert, zowel in relatie tot patiënten als tot collega’s en medewerkers. In uw vak bent u ambitieus, flexibel, van hoog niveau en innovatief. Een actieve inbreng in opleiding, onderwijs en aantoonbare wetenschappelijke belangstelling wordt gevraagd. U bent bereid tot participatie in organisatie-/afdelingstaken.

Wij bieden
Een werkklimaat dat wordt gekenmerkt door collegialiteit, respect, transparantie en veiligheid. De functie biedt u de mogelijkheid uzelf te blijven ontwikkelen in een groeiende afdeling.

Informatie
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met
Mw D.K.E. van Dijken, gynaecoloog locatie West
d.dijken@olvg.nl (020) 5108 400

Uw schriftelijke of digitale sollicitatie kunt u, binnen zes weken, richten aan bovengenoemde personen.

Wilt u meer informatie over het OLVG, kijkt u dan op onze website www.olvg.nl.

Bekijk alle vacatures