Update ontwikkeling kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen

25 april 2023

Waarom een kwaliteitsregister? Samen als een team, (klinisch) verloskundigen en gynaecologen de beste zorg geven aan iedere zwangere, haar kind en naasten.

Wat is een kwaliteitsregister? Het is een instrument voor de ontwikkeling van de beroepsidentiteit van klinisch verloskundigen en kent de volgende doelen:

  1. Erkenning van het beroep Klinische Verloskunde;
  2. Kwaliteit van zorg uniform en inzichtelijk maken;
  3. Bekwaamheden actueel houden (en dus bijhouden bij- en nascholing).

We nemen jullie graag mee in het verloop van de ontwikkeling van het kwaliteitsregister in de afgelopen tijd, waar we nu staan en onze visie voor de toekomst.

Achtergrond
Na een lange weg (> 15 jaar) lag er in het voorjaar 2022 een voorstel voor samenwerking KNOV/NVOG met betrekking tot het starten van een kwaliteitsregister voor klinisch verloskundigen. Bij evaluatie van dit voorstel kwamen echter grote essentiële visieverschillen bloot te liggen.

Enkele van de belangrijkste punten zijn;

  • De NVOG-werkgroep klinische verloskunde erkent de klinisch verloskundige als een onderscheidend specialist.
    Met eigen kennis, kunde, vaardigheden en werkveld.  Natuurlijk is er overlap in een deel van het werk dat we doen met de eerste lijns verloskundigen. Klinische verloskunde is echter, wat ons en onze leden betreft, een specifiek vakgebied met andere zorg en een volledig ander werkveld dan in de geboortezorg in de 1e lijn.
  • Klinisch verloskundigen verdienen een eigen register.
    Als klinisch verloskundigen staan wij zelf, samen met het obstetrisch team, voor de beste zorg in de 2e en/of 3e lijn. Wat kwaliteit betekent in het ziekenhuis en voor onze patiënten wordt bepaald door dit team. Met klinisch verloskundigen, door klinisch verloskundigen en in samenwerking met gynaecologen en arts-assistenten met wie we dagelijks op de poli of aan het bed van de patiënt staan. Dat verdient een duidelijk kader en afspraken die van toepassing zijn op het werk wat we gezamenlijk doen.

Na uitgebreide bestudering van het initiële kwaliteitsregister voorstel heeft de werkgroep Klinische verloskunde NVOG, na overleg met de achterban, een formeel verzoek gedaan aan het NVOG-bestuur om ook andere scenario’s te bekijken. De keuze is in lijn met de ambitie namelijk om als één team met één taak de beste zorg te kunnen realiseren. Hiermee werd een eigenstandig register, gesteund door de NVOG als de meest logische, functionele en werkbare oplossing gezien.

Stand van zaken 
Inmiddels zijn we alweer geruime tijd verder en lijken er helaas twee registers voor klinisch verloskundigen te komen. Een deelregister bij de KNOV en een eigenstandig register vanuit de werkgroep Klinische verloskunde NVOG, met steun van de NVOG. We ontvingen van 10 verloskundige teams uit ziekenhuizen een brief met een oproep om tot één register te komen. We zijn met vertegenwoordigers van die teams in gesprek gegaan om mogelijke ideeën en oplossingen te kunnen inventariseren. Eén register is voor alle betrokkenen de beste uitkomst. We begrijpen de argumenten daarvoor en willen graag samenwerken om vooruit te komen.

Oplossing? 
Op 31 maart waren de besturen van KNOV en NVOG uitgenodigd voor een gesprek met de directeur-generaal van het ministerie van VWS. Dit was vooral een “benen op tafel” gesprek waarbij diverse onderwerpen zijn besproken in de samenwerking in de geboortezorg. Onze hoogste prioriteit ligt bij het terugdringen van de perinatale sterfte met als belangrijk instrument integrale zorg. Wat ons betreft begint die ontschotting in ons eigen obstetrisch team; gynaecologen en klinisch verloskundigen samen voorop. Met als visie; één team en één taak. Het kwaliteitsregister past geheel in die visie.
Het register zelf is slechts kort aan bod geweest. De directeur-generaal laat het aan het werkveld zelf om een passende oplossing te vinden met als voorkeur één register. Op de NVOG kaderdag van 12 april 2023 is hier opnieuw over gesproken met elkaar.
We hebben allemaal één doel voor ogen; we willen graag de beste oplossing voor de klinisch verloskundigen, duidelijke kaders voor kwaliteit van zorg in de 2e en 3e lijn en stappen nemen in verdere ontwikkeling van bijvoorbeeld specifieke scholing in ons unieke vakgebied.
Om concrete stappen te nemen zodat er één register komt is er op 24 april opnieuw een gesprek geweest met de KNOV. Het was een gesprek waarin belangrijke inhoudelijke onderdelen en uitgangspunten zijn uitgewisseld en verduidelijkt.
Medio mei is er een vervolgafspraak gepland. We hopen daarna vlot verder te kunnen gaan met de uitrol met deze belangrijke klus. We houden jullie op de hoogte.

Heb je verdere vragen of zou je mee willen helpen? Stuur dan alsjeblieft een mail naar klinischeverloskunde@NVOG.nl

Specifiek zoeken?