Colofon van het NTOG

Het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG) is het officiële tijdschrift van de NVOG en wordt uitgegeven door GAW ontwerp+communicatie bv in Wageningen. Het NTOG verschijnt acht maal per jaar en bevat tenminste 48 pagina’s.

Redactie
J.W.M. Aarts, hoofdredacteur
W. Ganzevoort, voorzitter deelredactie perinatologie
S.M. Mourad, voorzitter deelredactie gynaecologie
S.J. Tanahatoe, voorzitter deelredactie voortplantingsgeneeskunde
R. van de Laar, rubrieksredacteur Ob Gyn
F. Vernooij, rubrieksredacteur Ob Gyn
M.A. Lugthart, rubrieksredacteur UNO
N.E. Simons, rubrieksredacteur UNO
A.W. Kastelein, rubrieksredacteur Richtlijn in perspectief
A.A. de Ruigh, rubrieksredacteur Richtlijn in perspectief
J. Lind, rubrieksredacteur Gynfeud
M.J. Janssen, illustrator
J. Nieuwstad, namens NVOG- en VAGO-bestuur

Deelredacties
N.O. Alers, aios perinatologie
O.W.H. van der Heijden, perinatoloog
F. Hinten, aios gynacologische oncologie
C.H.J.R. Jansen, aios gynaecologie
R.L.M. Kurstjens, aios voortplantingsgeneeskunde
L.L. van Loendersloot, voortplantingsgeneeskundige
M.H. Mochtar, voortplantingsgeneeskundige
A.M. van Oers-Zandvliet, aios voortplantingsgeneeskundige
B.B. van Rijn, perinatoloog
W.A. Spaans, (uro)gynaecoloog
A.C.J. Ravelli, epidemioloog
W.B. de Vries, kinderarts-neonatoloog

Eindredacteur
Ria Dubbeldam

Uitgever & redactiesecretariaat
GAW ontwerp+communicatie b.v.
Generaal Foulkesweg 72, 6703 BW Wageningen
Ans Brom (bureauredacteur)
Hans Dijkstra (uitgever)
t 0317-425880
e ntog@gaw.nl 
i  www.gaw.nl

Oplage en verschijning
1950 exemplaren 8 x per jaar.

Advertenties
Brickx, Kranenburgweg 144, 2583 ER Den Haag
Eelco Jan Velema
m  06-4629 1428
t  070-3228437
i  www.brickx.nl 
e  eelcojan@brickx.nl

Specifiek zoeken?