Wist je dat?

Wist je dat het boek ‘Vet belangrijk‘ van Mariëtte Boon & Liesbeth van Rossum een internationale bestseller is?
In dit verhelderende en onderhoudende boek lees je over de laatste wetenschappelijke inzichten over het orgaan vet: over het nut van vet en de complexe hormoonhuishouding. Je krijgt beter inzicht in de factoren die van invloed zijn op obesitas en de vele vicieuze cirkels. Het boek is een ‘must reed’ voor iedereen die in de spreekkamer het belang van afvallen en bewegen bespreekt met patiënten die te zwaar zijn.

Wist je dat de Federatie Medisch Specialisten samen met E-Infuse de online cursus ‘Leefstijlinterventies in de praktijk’ heeft ontwikkeld?
Deze cursus wordt gedurende het jaar doorlopend aangeboden en duurt in totaal 8 uur, verdeeld over 4 dagen. In vier weken krijg je door deze cursus inzicht in preventie, leefstijl en leefomgeving en leer je interventies toe te passen die een positief effect kunnen hebben op het ziektebeloop van patiënten.
De cursus is geaccrediteerd met 8 accreditatiepunten.

Wist je dat een patiënte in aanmerking komt voor een leefstijlprogramma vanuit de basisverzekering als zij aan specifieke voorwaarden voldoet?
Het moet gaan om een erkend programma ‘gecombineerde leefstijlinterventie’. Het programma geeft begeleiding bij minder en gezonder eten, bij meer beweging en biedt psychologische ondersteuning om gedragsverandering teweeg te brengen. Een aanvullende voorwaarde is dat er sprake moet zijn van minimaal een matig gewicht-gerelateerd gezondheidsrisico. Voor patiënten die niet in deze groep vallen, zijn er ook mogelijkheden binnen de basiszorgverzekering. Iedereen kan aanspraak maken op 3 behandeluren per jaar bij de diëtiste en je kunt gebruik maken van een ‘stoppen met roken’-programma.

Wist je dat de kwaliteit van de voeding tijdens de zwangerschap extra aandacht behoeft?
De voedingsaanbevelingen en -normen zijn nu ook voor de groep zwangere vrouwen grondig uitgewerkt en zijn evidence based. De Gezondheidsraad heeft twee adviezen gepubliceerd, namelijk: Voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen en Voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor zwangere vrouwen. Beide adviezen zijn te downloaden vanaf de website www.gezondheidsraad.nl.
Het Voedingscentrum heeft beide verwerkt in voorlichting op de website www.voedingscentrum.nl en in apps, zoals ZwangerHap (productchecker wat zwangeren veilig kunnen eten) en de Eetmeter (online eetdagboek). Zwangere vrouwen die informatie willen over gezonde voedselkeuze kunnen zich op deze voorlichting baseren.

Specifiek zoeken?