Commissie Onderwijs

De Commissie Onderwijs:

  • brengt structuur aan in de opleiding Obstetrie & Gynaecologie door inventarisatie en kwaliteitsevaluatie van de bestaande onderwijsactiviteiten
  • onderzoekt de wenselijkheid van uitbreiding van het bestaande cursorisch onderwijsaanbod
  • stemt deze activiteiten af op de nationale opleidingseisen en de Europese ontwikkelingen

Kerntaken:

  • evalueert periodiek de verplichte en aanbevolen cursussen voor de opleiding
  • stimuleert cursusorganisaties tot innovatie
  • adviseert de Koepel Opleiding op basis van bovenstaande punten

Voor meer informatie over het landelijk cursorisch aanbod en inschrijfmogelijkheden verwijzen we u naar de VAGO-website. Mail naar carolienkanne@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen.