Commissie In- en Uitstroom

De Commissie In- en Uitstroom adviseert het bestuur van de Koepel Opleiding over de instroom van AIOS in de opleiding Obstetrie en Gynaecologie, om tekorten of overschotten van gynaecologen in Nederland te voorkomen.

De Rijksoverheid betaalt een groot deel van de medische vervolgopleidingen via de beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen. Met deze subsidie kan de organisatie die de (medische) vervolgopleiding verzorgt alle kosten betalen. De Rijksoverheid stelt elk jaar opleidingsplaatsen beschikbaar waarvoor organisaties de beschikbaarheidsbijdrage kunnen aanvragen. De hoeveelheid opleidingsplaatsen hangt af van de adviezen van het Capaciteitsorgaan. Het BOLS, een stichting waarin de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Nederlandse Federatie van Universiteiten vertegenwoordigd zijn, doet een verdelingsvoorstel van AIOS over de OOR’s.

Een van de hoofdtaken van de leden van de Commissie In- en Uitstroom is het periodiek monitoren van (te verwachten) vacatures, differentiatiekeuzes van de AIOS en het baanperspectief van de jonge klare. Daarnaast sluiten we aan bij monitors van externen, zoals de:

Mail naar carolienkanne@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen.