Commissie Curriculum

De Commissie Curriculum is in september 2021 ingesteld als opvolger van de tijdelijke werkgroep Implementatie LOGO. De commissie heeft de volgende doelen:

  • beschikbaar stellen van het curriculum, LOGO
  • ondersteuning bij de implementatie van het nieuwe curriculum (o.a. door de LOGO-website). De verantwoordelijkheid voor de implementatie ligt bij de opleiders/regionale opleiding, met daarbij een rol voor de regio-teams
  • feedback verzamelen vanuit de opleidingspraktijk LOGO en zo nodig aanpassingen doorvoeren in het curriculum
  • portfolio-ontwikkeling in aansluiting op het curriculum
  • feedback verzamelen over het portfolio (tot 1 juni 2022) en aanpassingen doorvoeren

Mail naar carolienkanne@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen.