College Vervolgopleidingen Gynaecologie

Het College Vervolgopleidingen valt onder de verantwoording van het NVOG-bestuur en fungeert als adviserend orgaan onder de Koepel Opleiding.

Het College Vervolgopleidingen is verantwoordelijk voor de toetsing van het individuele opleidingsplan van het fellowship bij aanvraag waarbij gereflecteerd wordt aan de eisen van de betreffende Pijler.

Bij het verzoek ter registratie tot subspecialist beoordeelt het College het ingevulde portfolio van de fellow in hoeverre deze overeenkomt met het vooraf opgestelde plan waarbij evaluatie van gesprekken en reflectieverslagen een belangrijk onderdeel zijn om inzicht in de leercurve te krijgen.

Daarnaast bewaakt het College de tijd die de fellow werkelijk aan leermomenten en onderzoek heeft kunnen besteden tijdens de periode van het fellowship gezien de meerwaarde van die periode naast het dagelijkse werk als gynaecoloog.

Voor meer informatie over het aanmelden van fellowships en aanvragen van registratie tot subspecialist verwijzen we u naar Fellowship en subspecialisatie.

Mail naar carolienkanne@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen.

Relevante documenten

Specifiek zoeken?