Werkgroep, commissie, sectie etc. Werkgroep Historie

29ste Buitendag Werkgroep Historie

Op 15 april a.s. vindt de 29e Buitendag 2023, georganiseerd door de Werkgroep Historie, in Deventer plaats. Inschrijven kan via bijgaand inschrijvingsformulier te sturen naar de penningmeester Eduard Scheenjes (scheenjese@gmail.com), waarna u betalingsgegevens ontvangt: € 50 voor leden van de…